Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hibe şartlı olarak yapılır mı?

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Burada devir işlemi satış ya da hibe (bağış) yolu ile gerçekleşiyor. Peki, hibe şartlı olarak yapılır mı?


Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Burada devir işlemi satış ya da hibe (bağış) yolu ile gerçekleşiyor.


Hibe, bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine deniyor.


Ancak reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi hibe yapamıyor.


Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamıyor. Anne-baba da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamıyor. Peki, hibe şartlı olarak yapılır mı?


Borçlar Kanunu gereğince rücu şartı ile bağış yapılabiliyor. Buradaki rücu şartı, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir. 


Bu rücu şartı tapusicilinin şerhler sütununa " ... lehine bağıştan rücu şartı vardır. Tarih - yevmiye" şeklinde şerh edilir. Bu işlemden bağış harcı dışında harç alınmaz. Şerhler sütunundaki rücu şartı taşınmazın devrine veya herhangi bir hakla kısıtlanmasına engel değildir.


Tapu hibe harcı 

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranındaki harç ödemesinin yapılması gerekiyor
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com