Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hisse

Ortak sahipli taşınmaz üzerinde ortaklardan her birinin sahip olduğu haktır.Hisse ne demektir?


Taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde birden çok hak sahibi olması ve bunların eşit ya da eşit olmayarak hak sahipliği durumuna denir. Örneğin; 1 dönüm arazinin 4 hissedarı vardır. Bunlar taşınmaz mal üzerinde yüzde 25’lik hakka sahiptirler ve bu yüzde 25’lik hak üzerinden işlem yapabilirler.


Hisse


Hisseli tapu ne demektir?


Herhangi bir taşınmaz mal sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi belgeye hisseli tapu denir. Hisseli tapularda taşınmaz mal üzerinde hangi bölgesinin hangi hissadara ait olduğu belirtilmez. Bu belirtilme hissedarlar arasında anlaşma ile noter huzurunda resmi bir senet üzerinde yapılır. 


Rızai sözleşme nedir?


Rızai sözleşme, hisseli tapularda hangi hissedarın taşınmaz mal üzerinde hangi bölgeye sahip olduğunu belirten sözleşmenin adıdır.


Hisseli tapularda satış nasıl gerçekleşir?


Hissedarlardan biri hissesini satmak istediği zaman izalei şuyu davası açabilir. 


İzaleyi Şuyu davası nedir?


Bu davayı; hissesini satmak isteyen hissedarın açmış olduğu bir davadır ve dava açılırken  tüm hissedarlara haber ve bilgisi verilir.