Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hükümet Sistemi ile özel sektör yatırımları hızlandıracak!

MALİYE Bakanı Naci Ağbal Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özel sektör yatırımlarını hızlandıracağını ve ülke açısından güzel gelişmelerin olacağını ifade etti.


Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomide güven ve öngörülebilirliğin artacağını belirterek, özel sektör yatırımlarının hızlanacağını, doğrudan uluslararası yatırımların artacağını vurguladı. Ağbal, "Potansiyel büyüme oranı ve refah artacak dedi. 


MALİYE Bakanı Naci Ağbal geleceğin Türkiye'sini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile proaktif, tutarlı ve güçlü politikalarla inşa edeceklerini söyledi. 


Güçlü ve kararlı devlet yapısıyla yapısal reformların hızla hayata geçeceğini vurgulayan Ağbal, kamu yönetiminin daha dinamik bir yapıya kavuşacağını ifade etti. 


Ekonomide güven ve öngörülebilirliğin artacağını söyleyen Ağbal, özel sektör yatırımlarının hızlanacağını, doğrudan uluslararası yatırımların artacağmı belirtti. Ağbal, "Potansiyel büyüme oranı yukarı çıkacak, refah artacak ve toplumun geneline yaygınlaşacak. Türkiye ekonomisi hızla büyüyerek ve kalkınarak küresel ligde en üst sıralarda yer alacak" dedi. 


KALKINMA POTANSİYELİ İVMELENECEK 

AK Parti hükümetlerinin son 15 yılda "Yeni Türkiye" hikayesi ile tarihi başarılara imza attığını belirten Ağbal, kamu mâliyesi ve bankacılık sistemini birer sorun olmaktan çıkartıp küresel ölçekte örnekler haline getirdiklerini vurguladı. 

Ortalama büyüme hızını yüzde 6'lara ulaştırdıklarının altını çizen Ağbal, kişi başına gelirin üç katına çıkarıldığını ifade etti, istikrarlı ve güçlü AK Parti hükümetleri döneminde elde ettikleri bu başarıyı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ağbal şunları kaydetti: 

"Bu sistem ile 1990'lı yülann koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan siyasi krizler tamamen tarihin tozlu sayfalarında kalacak. Güçlü siyasi istikrar ve yönetimle ülkenin risk primi azalacak. Faiz, enflasyon ve kur üzerindeki riskler düşecek, borçlanma maliyetleri azalacak. Böylece yatırımlar artacak, daha çok istihdam imkanı olacak. Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınma potansiyeli ivmelenecek." 


"YATIRIMCILAR SICAK BAKIYOR" 

Ağbal, yatırımcıların istikrara, öngörülebilirliğe ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sıcak baktığını vurguladı. AK Parti döneminde tek parti iktidarının gücü ile ekonomi ve siyasette istikrar ve güven ortamı sağladıklarını belirten Ağbal, "Türkiye'yi yabancı yatırımcıların çekim merkezi haline getirdik. Doğrudan yatırım girişleri 1990'lı yıllarda 1 milyar dolar seviyesinden yıllık ortalama 13 milyar dolara yükseldi. Yeni sistem, bütün kamu kumullarının daha etkin bir şekilde çalıştığı, kararların hızlı alındığı bir yapı olacak. Bu da yatırım ortamını pozitif etkileyecektir" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile idarede bir kademenin kalkacağını vurgulayan Ağbal, "Böylece bürokratik süreçler azalacak ve karar alma mekanizması hızlanacak. Ayrıca kamu yönetiminde hedef-odaklılık ve performans ön plana çıkacak. Bu çerçevede kamu personel rejiminde önemli bir reform gerçekleşecek. Bu sayede ekonomi yönetiminde etkinlik, hız ve verimlilik artacak" ifadelerini kullandı. 


"Mali disiplinden taviz yok" 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iş dünyasının önünün açılması, dinamik bir yapının oluşturulması noktasında yaşanacak değişimleri de aktardı. Maliye politikasının; rekabetçi ve büyüme odaklı ekonomi politikalarını destekleyen yaklaşımını devam ettireceğini söyleyen Ağbal, özel sektörün önünü açamaya, katma değeri yüksek üretim ve hizmetleri desteklemeye, yatırımları, girişimciliği ve istihdam yaratma kapasitesini teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı. Yeni dönemde de mali disiplinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Ağbal, kamu mâliyesinin güçlü yapısını koruyarak makroekonomik istikrarı sürdüreceklerini dile getirdi. PARA