Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Hulusi Belgü kimdir?

AYD Başkanı, Multi Development Türkiye’nin 2010 yılından beri CEO’sudur. Hulusi Belgü, 12 Şubat 2013’te AYD Başkanı olmadan önce aynı kurumda 3 yıldır başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu. 10 Ekim 2013'te Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Hulusi Belgü, Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik yeni stad vaadetti... İşte o açıklama...Hulusi Belgü
AYD Başkanı Hulusi Belgü


Hulusi Belgü'nün listesindeki eski AYD Başkanı kim? 

Fenerbahçe Kulübü'nün 2-3 Kasım'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olan Hulusi Belgü, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. Listesindeki isimlerden biri de eski AYD Başkanı Hakan Kodal...

Hakan Kodal kimdir? Detaylı bilgiler için tıklayın!

 

Fenerbahçe'de düğüm Hulusi Belgü'nün adaylığında mı?


3 Ka­sım’da­ki se­çim için 13 bin 267 ge­nel ku­rul üye­si ai­da­tı­nı ya­tı­ra­rak oy kul­lan­ma hak­kı ka­zan­dı. Ai­dat ya­tı­mın­da son gün 31 Mart 2013’tü... Aziz Yıl­dı­rım ve Meh­met Ali Ay­dın­lar he­sap­la­rı­nı 8 bin ki­şi­nin oy kul­la­na­ca­ğı­nı göz önün­de tu­ta­rak ya­pı­yor.


 

* KU­LİS­LE­RE gö­re ka­tı­lım 8 bin üye­nin al­tın­da ka­lır­sa Aziz Yıl­dı­rım da­ha şans­lı. Sa­yı­nın yu­ka­rı çık­ma­sı ise Mehmet Ali Ay­dın­lar’ın le­hi­ne.

 

* Dİ­ğer baş­kan ada­yı Hu­lu­si Bel­gü’nün se­çi­me gi­re­bil­me­si için 2 Ka­sım’da­ki oy­la­ma­da ce­za­sı­nın kalk­ma­sı ge­re­ki­yor. Bel­gü’nün oy­la­rı­nın ço­ğu da­ha ön­ce Yıl­dı­rım’ı des­tek­le­yen ke­sim­den. An­cak Bel­gü, Ay­dın­lar’ı des­tek­ler­se ka­rar­-sız­la­rın ye­ni­den Yıl­dı­rım cep­he­si­ne ka­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Ya­ni Bel­gü’nün aday­lı­ğı Ay­dın­lar’a, Ay­dın­lar’ı des­tek­le­me­si ise Yıl­dı­rım’a ya­ra­ya­cak.

 

* Yıl­dı­rım ve   Ay­dın­lar’ın lis­te­le­ri be­lir­gin­leş­me­ye baş­la­dı. Ca­mi­anın önem­li isim­le­rin­den Nec­det Ak­soy’un Ay­dın­lar’ın lis­te­sin­de yer ala­ca­ğı yük­sek ses­le di­le ge­ti­ri­li­yor. Yıl­dı­rım’ın lis­te­sin­de ol­ma­sı­na  ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan­lar ise Ve­fa Kü­çük ve Ce­lal Do­ğan.

 

* Bir­le­şik Fe­ner­bah­çe­li­ler Vak­fı’nın yak­la­şık 3 bin üye­si se­çim için ai­da­tı­nı ya­tır­dı. Der­nek baş­ka­nı Aziz Yıl­maz’ın ya­kın çev­re­si­ne üye­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun Ay­dın­lar’ı des­tek­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di­ği be­lir­ti­li­yor.

 

 

 

 

Hulusi Belgü, 75 bin kişilik Fenerbahçe Stadı'nı nereye yaptıracak?

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hulusi Belgü, seçim projelerini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan Hulusi Belgü, en önemli projesinin, yıllık 100 milyon avro gelir getirecek yeni bir stat kompleksi olduğunu söyledi. 

Belgü, 24 Ekim 2013 tarihinde Edition Otel'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin tek adam yönetimiyle değil, bir ekip tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "(Tek başına değil, birlikte) sloganıyla yola çıktım. Önümüzde duran bütün büyük zorlukların üstesinden gelebilmenin yolu, ekip çalışması ve ortak aklın var gücüyle Fenerbahçe için seferber edilmesidir" diye konuştu. 

Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'nun kendisine verdiği 2 yıl uzaklaştırma cezası nedeniyle kongrede cumartesi günü tüzük gereği bir oylama yapılacağını kaydeden Belgü, "Genel kurul onaylarsa ceza alacağız, adaylığımız düşecek. Ben onaylamayacağını düşünüyorum. Genel kurulda benimle beraber Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iki asbaşkanı da oylanacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da diğer iki arkadaşımız da bu oylamadan aklanarak olumlu ayrılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 


YENİ STAT PROJESİ

Hulusi Belgü, en önemli projesinin yeni bir stat kompleksi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Stadı, liseyi ve Salı Pazarı'nı içine alan bir stat kompleksi projesi geliştiriyoruz. Stadı 50 bin kişiden 75 bin kişiye taşımak istiyoruz. Komplekste ayrıca şampiyonluk meydanı, yemek alanları, stat altında otopark, stat altında yol, çarşı, köşk, ofisler ve yeşil alan olacak. Böyle bir kompleksin Fenerbahçe'ye yıllık 100 milyon avro gelir getirmesini düşünüyoruz. Yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımdan bahsediyoruz." 

Fenerbahçe'nin, 770 milyon lirası nakti, 388 milyon lirası gayri nakti yükümlülükler olmak üzere şu anda yaklaşık 1 milyar 150 milyon lira borcu olduğunu ileri süren Belgü, "Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin Sportif AŞ'ye 210 milyon lira borcu var. SPK, 30 Kasım'a kadar bu borcu ödemesi için Fenerbahçe'ye ihtar verdi. Fenerbahçe Kulübü kendi imkanlarını kullanamamış, Sportif AŞ'nin cebinden 210 milyon liraya almış diğer amatör şubelere harcamış" ifadelerini kullandı. 

Belgü, projeleri arasında 5 yılın üzerinde Fenerbahçe'de spor yapmış ihtiyaç sahibi sporcular için "Büyükler Yurdu" kurmayı düşündüklerini, basketbol ve voleybol ile diğer branşlarda başarıları devam ettireceklerini söyledi. 

Futbol takımıyla ilgili soru üzerine Belgü, büyük rakamlarla büyük transferler yapılmasının şu an için erken olduğunu, stat kompleksini yaptılarında buradan gelecek gelirlerle Barcelona ve Real Madrid ile başa çıkacak transferler yapılabileceğini anlattı.


"ŞU ANDA ADAYLIĞIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"

UEFA ile konuşulduğu zaman Fenerbahçe'nin cezasının indirilme ihtimalinin olduğunu düşündüğünü aktaran Hulusi Belgü, "Şu anda gelebilecek cezayla ilgili UEFA nedzinde hiçbir şey yapılmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izledim. Sahada bir şike olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kupasını kimsenin elinden alabileceğini de düşünmüyorum" diye konuştu. 

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın çok yıprandığını düşündüğünü kaydeden Belgü, "Sayın Yıldırım'ın kulübün önünü açması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktığı taktirde Yıldırım ve yönetici arkadaşlarımız ile Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Çünkü bu Fenerbahçe'nin davası" ifadelerini kullandı. 

Belgü, "Mehmet Ali Aydınlar adaylığını açıkladı, çekilmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu bir seçim durumu. Fenerbahçe için en iyisi neyse onu yapmamız gerekiyor. Hep beraber oturup, durumu değerlendireceğiz. Ancak şu anda adaylığımızı devam ettiriyoruz" yanıtını verdi. 

Fenerbahçe'nin birçok kurumla kavgalı olduğunu savunan Hulusi Belgü, "Sadece ülke içinde değil yurt dışında da kavgalı. Bir şekilde uzlaşılması, aradaki kavganın kalkması lazım. Fenerbahçe'nin devletle de barışması lazım. Fenerbahçe herkesin takımı, siyasete alet edilmemelidir" diye konuştu. 


Başkan adayı Belgü, Fenerbahçe'de başkanlığın 2 dönemle sınırlandırılması gerektiğini de vurgulayarak, "Kim başkan olursa olsun Fenerbahçe'de 2 dönemden fazla başkanlık yapılmamalı. Uzun dönem olduğu zaman kulüpler, kişilere hizmet ediyor. Tüzükte bir değişiklik yapılması lazım" şeklinde görüşlerini aktardı. 


Hulusi Belgü, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerine başkan olabilecek mi? 


Fenerbahçe'de 2 Kasım'da yapılacak seçimde başkan adaylarının sayısı ikiye çıktı. Yamen Uzun'dan sonra Hulusi Belgü de adaylığını açıkladı.


Yazılı bir açıklama yapan Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, başkanlığa aday olduğunu ve bayramdan sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.


Yazılı açıklamasında, "Mevcut başkan ve yönetim kurulu üyeleri, mutlaka güven tazelemek zorundadır ve bunun en doğal yolu, adil ve şaibelerden uzak bir seçimdir" diyen Belgü, Aziz Yıldırım'ın artık yorgun düştüğünü ve profesyonel yönetim anlayışının işbaşına gelmesi gerektiğini savundu.


Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım'ın ilk döneminde yönetimde yer almıştı.


İşte Hulusi Belgü'nün kişisel web sitesinden yaptığı o açıklama;


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, 2 Kasım 2013 tarihinde bir genel kurul yapılmasına karar vermiştir. Bu kararını destekliyor ve doğru buluyoruz. Mevcud başkan ve yönetim kurulu üyeleri, mutlaka güventazelemek zorundadır ve bunun en doğal yolu, adil ve şaibelerden uzak bir seçimdir.
Benim ve aylardır birlikte hareket ettiğim, bizzat görüşüp fikir alışverişlerinde bulunduğum binlerce Fenerbahçe taraftarına göre, camiamızın, artık tartışılır yanı kalmamış ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek bir başkan adayı’nın, Sayın Aziz Yıldırım’a karşı yarışması ve bu seçim kararının göstermelik bir oldu bitti şeklinde değil, adil ve demokratik bir platformda gerçekleşmesi, kulübümüzün geleceği adına hayati önem taşır.
Aziz Yıldırım, bu zorlu görevi tam15 yıldır başarıları ve başarısızlıklarıyla birlikte yürütüyor. Hepimizin kabul ettiği ve bir noktada saygı gösterdiği üzere, kendisinin çok yorgun düştüğü bugünlerde, böylesine bir seçim, büyük Fenerbahçe camiasının teveccühünü, şeffaf bir şekilde yansıtacaktır.

Camia’mızın bir kısmı, Aziz Yıldırım’ın son dönemde yaşadıklarına hürmeten, bu kongrede kendisinin iltimas hakkı olduğunu düşünebilir. Lakin kulübümüzün itibarına bir adım uzaktan bakabilenler, özellikle finansal durumumuzu bilenler, Fenerbahçe’nin böyle bir jeste uygun bir konumda olmadığını hemen görebilir.

“Tam anlamıyla profesyonel” bir yönetim ihtiyacımız o kadar acildir ki, bir tek gün bile beklemek, bizi dönüşü olmayan bir yola sevk edebilir.

Fenerbahçe camiası, “liderlik” liginde uzak ara şampiyondur. Kulübümüzü bu kaotik ortamdan çıkarıp, o’na maddi bağımsızlığını ve manevi erdemlerini geri verecek, dürüstlüğüne, imkanlarına ve yönetim becerilerine saygı duyduğumuz çok sayıda başkan adayımız var.
İdeal bir dünyada, sayın Aziz Yıldırım’ın, bu potansiyele sahip liderlerin her birini tek tek arayıp, bir güç birliği çağrısı yapmasını beklerdik. Bu insanların bilgi, beceri ve imkanlarını Fenerbahçe için seferber edip yeni bir Kurtuluş savaşını başlatmasını beklerdik. Duygularının esiri olmamasını, öfkeli konuşmalar yapmak, gazetecileri azarlamak yerine, bir zamanlar bizi inandırdığı gibi, vizyon sahibi ve nereye gittiğini bilen, gerçek bir lider olmasını beklerdik. İşte o zaman, hiç birimiz bir an bile tereddüt etmez, herşeyimizle yanında olurduk. 2 Kasım, camiamız için bir seçim günü değil, bir şölen günü olurdu.

Malesef bunu yapamadı.

Öyleyse bunu “biz” yapmalıyız. 2 Kasım’daki seçimlerde “Biz” aday olmalıyız. 
İsmimizin ne olduğu önemli değil. O koltuğa hangimizin oturacağı önemli değil. Seçim günü kaç oy alacağımız bile önemli değil. Birlik, beraberlik, doğruluk ve dürüstlük üzere olmalıyız.

Fenerbahçe’nin neyi simgelediği unutuldu. “Biz” hatırlatmalıyız. Burası sadece bir spor kulübü değildir. Bu muhteşem ülkenin en güzel değerlerinin doğduğu ve korunduğu yerdir. işte bu… seçimlerden, koltuklardan, şampiyonluklardan bile önemlidir.

Fenerbahçe tarihinin en temiz seçim kampanyasını kısacık bir sürede hayata geçirmeli, “hep ben” demekten vaz geçmeli, koltuk sevdalısı olmadan, sadece “Fenerbahçe” için, o gün orada olmalıyız.

2 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde Fenerbahçe başkanlığına adayız.

Bayram’dan hemen sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantıya mutlaka katılmalısınız. Size içi boş bir konuşma değil, geleceğin nasıl inşa edileceğini anlatan, “birlikte çalışılmış – büyük bir fikir” sunacağız.

Saygılarımızla…

Hulusi Belgü
Kaynak: hulusibelgu.com/


Hulusi Belgü kimdir?Lisans eğitimini 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Hulusi Belgü, eğitimine San Diego National Üniversitesi’de MBA programı ile devam etti. 1990 yılında eğitim hayatını tamamlayan Hulusi Belgü, iş hayatına henüz öğrencilik yıllarında, ulusal ve uluslararası nakliye sektöründe atıldı.

 

Çukurova Nakliyat, Ekpar Uluslararası İnşaat ve Taahüt A.Ş., Ektrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş, Ekinciler Uluslararası Ticaret firmalarında yönetici olarak görev aldı. Etur Turizm Şirketi ile turizm sektörüne, Uluslararası Demir Ticaret A.Ş. ile demir ticaret sektörüne geçiş yaptı. Ulusal ve uluslararası alanlarda üst düzey başarılar elde eden Belgü, gayrimenkul sektöründe Safir Gayrimenkul ile başlayarak yükselen grafiğini Multi Development Türkiye şirketi ile devam ettirdi.  


Hulusi Belgü, yaklaşık çeyrek asırlık profesyonel yaşamında başarıyı “çıtayı yükseltmek” olarak değil, “çıtayı kırmak” olarak görmüş, sıfırdan ele aldığı projeleri dev bir iş gücü istihdam eden uluslararası bir güç haline getirirken, şirket performansını %150 yükseltirken, ya da ülkenin dört bir yanına ulaşan ve milyarlarca Euro değerindeki yatırımları yönetirken “idare eder” ile “yönetmek” arasındaki farkı ortaya koymuştur.


Hulusi Belgü halen Hollanda merkezli Multi Corporation’ın Türkiye iştiraki, Türkiye’deki tüm Forum Alışveriş Merkezleri’nin geliştiricisi ve yöneticisi olan Multi Development Türkiye’de, 2010 yılında başlamış olduğu CEO’luk görevini sürdürmektedir. Hulusi Belgü evli ve 3 çocuk babasıdır.


Türkiye’de 10 aktif, 6 geliştirme ve inşaat aşamasında toplam 16 Forum Alışveriş Merkezi’nin yaratıcısı, geliştiricisi, yöneticisi olan Multi Development Türkiye’nin 2010 yılından bugüne CEO’luk görevini yürüten Hulusi Belgü, AYD’nin yaklaşık 3 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.Hulusi Belgü hangi haberlere konu oldu? Hulusi Belgü AYD Başkanı oldu! (Emlakkulisi.com, 12 Şubat 2013)


AYD- Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu Dernek Genel Merkezi’nde yapıldı. 2009’dan beri Kurucu-Başkan Hakan Kodal veda etti. AYD’de de Multi Development Türkiye CEO’su Hulusi Belgü Başkan oldu...


Sektörün sorumlu lider kuruluşu olan AYD’nin kurucusu ve kuruluşundan itibaren de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Hakan Kodal, daha önce de çeşitli toplantılarda belirttiği gibi 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurulu’nda “Başkan” olarak misyonunu tamamladığını ifade ederek veda etti. 


Kodal veda mesajında; “Kuruluşumuzdan bugüne kadar, AYD sektörünün sorumlu lideri oldu. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birisini oluşturan organize perakende ve AVM sektörlerinin sağlıklı gelişimi için çok önemli projelere öncülük yaptı.Sektörün şeffaflaşması ve kurumsallaşması adına önemli adımlar attı, bazı sorunlarına çözümler getirdi, bazılarının çözümü için çabaladı, sektörünün sözcüsü oldu.Tabii ki tüm bu yaptıklarımız, sizlerin desteği olmadan asla gerçekleşemezdi. Sektörümüzün bu son derece önemli görevine bizleri layık gören bütün üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim. Ayrıca AYD üyelerine, Komitelerine, Genel Sekreterimize, Yönetim Kurulu Üyelerine, AYD ekibine, danışmanlarımıza ve kuruluşumuzdan itibaren büyük desteklerini gördüğüm medya temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. 


Yeni dönemde sorumluluk alacak değerli çalışma arkadaşım Hulusi Belgü başkanlığındaki yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Eminim, AYD bayrağını çok daha yukarılara taşıyacaklar” dedi.


AYD Olağan Genel Kurulu’nda 38 asil üyenin katılımıyla yapılan oylamada oy birliği ile göreve seçilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki yıllarda AYD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan aynı zamanda Multi Development Türkiye CEO’su da olan Hulusi Belgü Başkan, Başkan yardımcıları olarak da Nuri Şapkacı  

(ECE Türkiye), Avi Alkaş (JLL Türkiye), Fuat Atalay (Maya Grup) ve Coşkun Bayraktar (Via Development) görev üstlendiler. 


AYD Başkanı Hulusi Belgü yönetiminde 2013 – 2015 döneminde görev yapacak diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise; Cem Eriç (Kanyon), Cem Alfar (Corio), Patrick Van Dooyeweert (Qubicon), Serhan Ercivelek (Sinpaş Gayrimenkul), Osman İllez (Bayraktar Gayrimenkul), Hakan Kurt (İstinyePark), Aydın Yurdum (AVM Mfi Partners), Anthony Khoi (Cenor Group), Eyüphan Boyvadaoğlu (Metro Properties Türkiye), Ozan Balaban (Emaar Türkiye), Zübeyda Çelebi (Tepe Gayrimenkul), Alison Rehill Ergüven (Pradera), Ulvi Süvarioğlu (Dati), Murat İzci (KDM), Gökhan Çetinsaya (Artaş), Murat Kazaz (Fiba Gayrimenkul), Koray Özgül (RRE)  olarak belirlendi. 


AYD Danışma Kurulu’nu oluşturan isimler; Zafer Kurşun-Başkan (Orta Gayrimenkul), Hakan Kodal (Krea Group), Avni Çelik (Sinpaş), Murat Özyeğin (FİBA), Hüsnü Akhan (Doğuş Holding), Özcan Tahincioğlu (Tahincioğlu Gayrimenkul), Aziz Torun (Torunlar GYO), Mustafa Bayraktar (Bayraktar Gayrimenkul).

AYD Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Hüseyin Okumuş (Metro Properties Türkiye), Elif Germirli (Tahincioğlu Gayrimenkul), Orhan Demir (Baymer), Aydan Ormancı (İş GYO), Artuğ Çetin (Prime Development), Mehmet Akalın (KentPark).


AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Kurucu Başkanımız  Hakan Kodal’a  şahsım, yönetim, denetim, danışma kurulu ve üye arkadaşlarım adına, bu güne kadar yaptığı çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ediyorum.” AYD’de de gelişen piyasa koşullarına, üyelerimizin ve çalışanlarımızın  ihtiyaçlarına, uluslararası ilişkilere paralel olarak yapılan çalışma programımız doğrultusunda başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Belgü sözlerine şöyle devam etti: “Bilindiği gibi ülkemizde 40 milyar dolar yatırım yapan, 350 bin dolayında istihdam sağlayan Kurumsal AVM Yatırımcılarını bir araya getiren AYD, AVM Sektörüne sorumlu liderlik yapmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş ve sektörde bir çok “İlk’e imza atmıştır. Alışveriş Merkezleri, tüketicilere avantajlı ve keyifli alış veriş imkanı verir, perakende sektörüne katma değer , kayıtlı ekonomiye önemli girdi sağlar, kent ile bütünleşen dünya standartlarında mekanlardır.

Bu bağlamda  perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları  hep birlikte perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak üzere çalışırlar. 

Böylece  perakende de kayıtlı ekonomi ve  marka ekonomisi gelişir. Bugün üyelerinin kontrolündeki AVM’lerle sektörün % 60’ından fazlasını temsil eder konumda yer alan ve kısa dönemde başarılı projeleri hayata geçiren AYD de  şimdi 2. Dönem başlıyor. 2009’dan bugüne kadar -  Birinci Dönemde de büyük yol alan ve sektörde sorumlu lider olan AYD’nin ikinci dönem başkanlığını yürütecek olmaktan duyduğum mutluluğu ve keyfi dile getirmek isterim. Hedefimiz ikinci dönemde bu başarıları daha da büyüterek devam ettirmektir.  

Sektörün tüm paydaşları ve dernekleri ile sağlıklı iletişim ve işbirliğinin önünü açan AYD, İstanbul Shopping Fest Organizasyonunu oluşumunda katkı sağlamış, (TAMPF) Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun kuruluşunu desteklemiştir.


AVM Yatırımcılarının yasal düzenlemeler çerçevesinde haklarının korunması, Borçlar Kanunun sektör ile ilgili maddeleri ile ilgili çalışmaların yapılması,  İstanbul bölgesindeki otopark düzenlemesi için Büyükşehir Belediyesi ile görüş alışverişi, Maliye Bakanlığı ile şirket hisse satışlarına yapılan vergilendirme konusunda ise görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi birçok konuda da sektör adına önemli açılımlar ve katkılar sağlamıştır.

Ayrıca her ay kesintisiz yayınlanan AVM Endeksi, her yıl gerçekleştirilen AVM Tüketici Algı Araştırması ve AVM Tüketicisi Büyüteç Altında Raporu, Türkiye’nin En Beğenilen ve Tercih Edilen Markaları Araştırması ve Ödül Töreni, AVM Yatırımları Konferansı ile AYD sağlıklı bilgi oluşturma ve paylaşma anlamında çok önemli, takdir edilen etkinlikleri başlatmış ve devam ettirmiştir.” dedi.


Sektörel Bilgi:


- Türkiye genelinde 310 AVM’de toplam 8.3 milyon m2 kiralanabilir alan.


- 81 ilin 53’ünde AVM bulunmaktadır.


- 1000 kişi başına düşen kiralanabilir alan 106m2


- 2012’de açılan 21 AVM ile sektöre toplam 750.000 m² eklenerek toplam AVM kiralanabilir alanı 8,3 milyon m²’ye ulaşmıştır.


- Toplam GLA’in %39’u İstanbul’da (101 AVM), %61’i ise Anadolu’da (209 AVM) yer almaktadır.


- 2012 yılı gerçekleşen ciro rakamı: 50 MİLYAR TL


- 2013 yılı tahmin edilen ciro rakamı: 60 MİLYAR TL


- 2012 yılı gerçekleşen ziyaretçi sayısı: 1,5 MİLYAR


- 2013 yılı tahmin edilen ziyaretçi sayısı: 1,6 MİLYAR


- 2013’te Açılacak yaklaşık 25 AVM ile sektöre 1.100.000 m2 kiralanabilir alan eklenecektir.


- Bununla birlikte 2013’de toplam 9,4 Milyon m² kiralanabilir alana ulaşılması hedeflenmektedir.


Kısaca AYD:


AYD Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı, 15 Yönetim Kurulu Asil Üyesi, 8 güçlü isimden oluşan Danışma Kurulu ve  6 kişilik Denetleme Kurulu ile  2013’de sektörün sorumlu liderliğini devam ettirecektir. 


- Toplam kurumsal asil üye sayısı: 56


- Toplam kurumsal faaliyet üyesi sayısı: 143


- Toplam onursal üye sayısı: 2


- Üyelerin toplam kiralanabilir alan m2’si, 132 alışveriş merkezi ile 5 milyon m2’nin üzerindedir. Bu rakam ile AYD üyelerinin toplam GLA’i AVM sektör toplamının %60’ının üzerine çıkmaktadır.


www.ayd.org.tr


Hulusi Belgü: Not arttırımı gelişmeleri olumlu etkiler! (Emlakkulisi.com, 28 Mart 2013)

AYD Başkanı Hulusi Belgü, "AYD camiası olarak, AVM sektörümüze yabancı yatırımcıların,fon yöneticilerinin ilgisinin devam ettiği bir dönemde S&P’un Türkiye’nin notunu BB+’ye yükseltmesi bizim tespitlerimizi doğruluyor" dedi.


AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Kısa süre önce tüm sektör olarak katıldığımız MIPIM’de ülkemize bu teveccühü tespit etmiştik. Ekonomimizin dinamosu olan yatırımlarımızın devamı için bu olumlu gelişmeler  önemlidir.Türkiye ve Brezilya ,dünyanın önemli yükselen değerleri olarak izlenen ülkeleridir” diye belirtiyor.


Ülkemizin bölgeden, Avrupa’dan, dünya’dan gördüğü teveccühün öneminin altını çizen AYD Başkanı Belgü; “Bu gelişmeleri çok önemsemeliyiz ve çok iyi değerlendirmeliyiz” diyor. 


Hulusi Belgü'nün Fenerbahçe listesinde kimler var?


Fenerbahçe Kulübü'nün 2-3 Kasım'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olan Hulusi Belgü, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.Belgü yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu yapılacak kongrenin kişisel bir hesaplaşmaya dönüştüğünü, bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti.Yönetim kurulu aday listesini açıklayan Belgü, taraftarla yönetimi buluşturacak ve aradaki husumetleri ortadan kaldıracak birini düşündüğünü, listesindeki en önemli ismin Rahmi Eyüboğlu olduğunu bildirdi.


Hulusi Belgü'nün yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:Rahmi Eyüboğlu, Abdullah Üçyiğit, Orkun Tosun, Hakan Kodal, Mustafa Baştuğ, Onursal Kocatepe, Işık Eyigüngör, Murat Aşık, Göksel Özonay, Osman Tufan, Mustafa Arslan, Bülent Eriş, Kayhan Darcan, Tahir Sarıoğlu.


Belgü'nün listesindeki Murat Aşık, Rahmi Eyüboğlu ve Işık Eyigöngör, çeşitli dönemlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de yer almıştı.