Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Huzurevi

Huzurevi; belli bir yaşın üzerinde hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanan yaşlıların 24 saat ve yaşam boyu bakımlarının yapıldığı, sosyal bir yaşam sunan ve çoğu zaman ücretli bakım merkezidir. Türkiye’deki huzurevlerinin adları, adres ve telefon numaraları şöyledir;


 

Huzurevi


Anadolu tarihinde ilk huzurevi ne zaman açıldı?


Yaşlıları koruma hizmetini veren ilk kurum Selçuklular döneminde 11. yüzyılda kurulmuştur. Sivas'ta 11. yüzyılda Reha Oğulları tarafından yaptırılan Darülreha (Huzurevi), Mısır'da Erbil Atabeyi Muzaffereddin Ebu Sait tarafından yaptırılan Gökbörü tesisleri, dört darülaceze ve dullar için barınma tesisi bulunmuştur. Memluklular döneminde 13. yüzyılda Kahire'de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri dul kadınlara ve yaşlılara hizmet vermiştir.  Cumhuriyet tarihinde ilk huzurevleri ne zaman ve hangi illerde açıldı? 


Cumhuriyet’in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğü giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa kamu kuruluşu olan Belediyelere bakıma muhtaç kişilerin (yaşlıların) korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine, değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır. Aynı zamanda çeşitli dernekler, azınlıklar ve gerçek kişiler de yaşlılara hizmet vermek amacıyla yatılı yaşlı kuruluşları açmışlardır.


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı ilk huzurevi 1966’da Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de açılmıştırSGK’nın huzurevi nerededir?


Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye genelindeki tek huzurevi, Manisa ilindeki Salihli huzurevidir. 1983 yılında faaliyete başlamıştır. Huzurevinin kapasitesi, 50 yaşlı olup, şu anda 25 yaşlıya hizmet verilmektedir. Yaşlıların gereksinimlerinin karşılanması, hizmette etkinliğin ve iş mükemmelliğinin sağlanması amacıyla Huzurevinin İSO-9002 kalite belgesi alma girişimleri sonucu gerekli eğitim çalışmalarına başlanılmıştır.Ulaştırma Bakanlığı’nın huzurevi nerededir ve kapasitesi kaçtır?


Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren İstanbul’da 150 kapasiteli bir huzurevi bulunmaktadır. Kuruluştan, ülke genelinden emekli mensuplar yararlanmaktadırKızılay’ın huzurevleri hangi illerdedir ve kimlere hizmet verilmektedir?


Türkiye Kızılay Derneği Tarafından Verilen Hizmetler: Gayrimenkul bağışında bulunan yaşlılara evde bakım hizmetleri verilmektedir. Evde bakım hizmetleri almak isteyen yaşlılara evlerinde sağlık hizmetleri verilmekte, odun, kömür yakacak ihtiyaçları her türlü masrafları ve bakıcı kadın ücretleri dernek tarafından karşılanmaktadır. Derneğe ait Akçakoca, Edremit, Bandırma ve Şişli’de toplam 260 kapasiteli 4 huzurevi bulunmaktadırHangi kuruluşlar özel huzurevi hizmeti verebilir?


Özel Huzurevi hizmeti veren kuruluşlar üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 


- Dernek ve vakıflara ait kuruluşlar, 


- Azınlıklara ait kuruluşlar, 


- Gerçek kişilere ait kuruluşlardır. 


(Kaynak: Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2007)Özel huzurevleri için ne zaman izin verildi?


Gerçek Kişilere Ait Huzurevleri: 2828 sayılı kanunun 34. ve 35. Maddesinde 'Açılacak özel kurumların açılış izni, standartları ve denetleme esasları bir yönetmelikle düzenlenir' denilmektedir. Bu maddeler doğrultusunda Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevlerinin ve bakımevlerinin açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.


Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği hükümleri gereği; 55 ve daha yukarı yaşlarda olup sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan, kuruluş bakımına ihtiyacı olan yaşlı bireylerin özel huzurevlerinde, özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların ise bakımevlerinde bakım ve korunmaları sağlanmaktadır.Yerel yönetimlere (belediye) ait huzurevleri için kanun ne zaman çıktı? 


Yerel yönetimlerin görevlerini, sorumluluklarını, yetkilerini işleyişlerini ve uğraşı alanlarını belirleyen 1580 sayılı 'Belediye Kanunu' 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yasa bir bütün olarak, temel felsefesiyle, tanımlarıyla, maddeleriyle ve özel hükümleriyle yerel yönetimlere yaşlılıkta da diğer toplumsal alanlarda da sonsuz açılımlar sunmaktadır. 


Yerel Yönetimlerin görevleri 15.madde hükümlerinde sıralanmıştır. Söz konusu maddenin kentin toplumsal yapısına yönelik özel hükümleri bugüne kadar çıkmış bütün toplumsal yasalar toplumundan daha geniş bir işlevsel alanı kapsamaktadır. 


Bu alan çocuklardan kadınlara, yoksullardan evsizlere, işsizlere, yaşlılardan hamile ve emzikli annelere, engellilere, bedensel, ruhsal ve sağlık sorunu olanlardan, kitap okumak, spor yapmak, eğlenmek isteyenlere kadar genişleyen bir yelpazedir. 


1930'lu yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar ve azınlıklarda dahil kültürümüzde var olan yaşlıya sahip çıkma biçimi yerel yönetimleri yaşlı hizmetlerinde iki konuda hizmet vermeye yöneltmiştir. 


Korunmaya muhtaç yaşlıya sahip çıkma gerekliliği,


Bu gerekliliğin ve yaşlıya yönelik hizmetin ancak yataklı bakım üniteleri yoluyla karşılanabileceği yargısı. 


Uzun yıllar yaşlılık alanına bu çerçevede bakıldığından yerel yönetimlerce işletilen yaşlı kurumlarının adı; İhtiyarlar Yurdu, Düşkünler Yurdu, Güçsüzler Yurdu, Bakım Yurdu olarak anılmaktadır. 


Merkezi yönetimin ilk Konya'da huzurevi açtığı 1966 yılına kadar 6 ayrı şehirde yataklı bakım kurumlarıyla yerel yönetimler Cumhuriyet döneminin öncüleri olmuşlardır.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzurevleri için kanun ne zaman çıktı?


2828 sayılı kanunun 34. ve 35. Maddeleri doğrultusunda 19422 sayılı 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği 05/04/1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esaslarına mevcut mevzuata uygun bir şekilde belirlemek çağdaş anlayış ve şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamak amaçlanmıştır.Türkiye'de kaç huzur evi var? 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Türkiye’de 297 adet huzurevi bulunuyor. Bu huzurevlerinin 24 bin 194 kişi kapasitesi var ve huzurevlerinde 19 bin 596 kişiye bakılıyor.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı 107 huzurevi bulunuyor. Bunların kapasitesi 11 bin 717 kişi. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 10 bin 692...


Diğer Bakanlıklara bağlı 2 huzurevinin 566 kapasitesi bulunuyor. İki huzurevinin de kapasitesi dolu; 566 yaşlıya bakılıyor. 


Belediyelere ait huzurevlerinin sayısı 20. 2013 kapasiteli huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 1409...


Dernek ve vakıflara ait 31 adet huzurevinin kapasitesi 2556. Bu huzurevlerinde 1789 yaşlı kalıyor. 


Azınlıklara ait huzurevlerinin toplam sayısı 7... Toplam 920 kişi kapasiteli huzurevlerinde 644 kişi ikamet ediyor. 


Özel sektöre ait huzurevlerinin sayısı ise 130. 6422 kişi kapasitesi bulunan özel huzurevlerinde toplam 4495 yaşlı bakılıyor. HuzureviAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevleri hangileridir, iletişim bilgileri nelerdir?


T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri adres ve telefon numaraları için tıklayın!Türkiye’deki özel huzurevlerinin iletişim bilgileri nelerdir?


Özel huzurevlerinin isim, adres ve telefonları için tıklayın!Azınlıklara ait huzurevlerinin iletişim bilgileri nelerdir?


Azınlıklara ait huzurevleri için tıklayın!
Dernek ve vakıflara ait huzurevlerinin iletişim bilgileri nelerdir?


Vakıf ve dernek huzurevleri telefon numaraları ve adresleri için tıklayın!Belediyelere ait huzurevlerinin iletişim bilgileri nelerdir?


Yerel yönetimlere ait huzurevleri için tıklayın!
Kamu kurum ve kuruluşların huzurevlerinin iletişim bilgileri nelerdir?


Kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzurevleri için tıklayın!
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir? 


Genel Müdür Dr. Aylin Çiftçi  

Adres: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Kat: 14-15-16  06510 Çankaya/ANKARA

Santral : (0312)  705 70 00 - 01 - 02

Fax : (0312) 705 70 50

İşitme Engelliler Mesaj Hattı engelsiz iletisim: (0312) 284 38 38

Web: www.eyh.gov.trÖnerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları