Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İcradan alınan evin masrafı 2016!

Borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili yapılabiliyor. Peki, icradan alınan evin masrafı 2016 ne kadar?


Gayrimenkul tapu satış işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Mal sahibi taşınmazının alıcıya devrini burada gerçekleştirebiliyor. Ancak kimi zaman gayrimenkuller mal sahibinin değil, icra dairesinin talebi doğrultusunda satışa çıkarılabiliyor.


Yapılan bu işlem, cebri satış işlemi oluyor. Cebri satış işlemi, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili işlemine deniyor.


İcradan alınan taşınmaz malların tapu işlemleri için de belli harçların ödenmesi gerekiyor. Peki, icradan alınan evin masrafı 2016 nedir? İcra tapu harcı ne kadar?


Cebri satış tapu harcı müzekkerede yazılı satış bedeli üzerinden her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Ancak ihalede satıcının ödemesi gereken harç icra dairesi tarafından tahsil edilmişse sadece alıcıdan harç alınıyor. Veraset ve intikal vergisi, vergi dairesine yatırılmadıysa bu vergi de alınıyor. 


Ayrıca döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir ücret tahsil ediliyor. (2016 yılı için 87,25 TL)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com