Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İcradan alınan evin tahliyesi!

Kıymetinin fazla olması durumunda borçlunun evi icradan satılabiliyor. Peki, icradan alınan evin tahliyesi nasıl yapılır?


İcra ve İflas Kanunu gereğince borçlunun haline münasip evi haczedilemiyor. Ancak, kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabiliyor.


İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendiriyor ve talebin kabulüne veya reddine karar veriyor. Peki, icradan alınan evin tahliyesi nasıl olur?


İcradan satın alınan taşınmazın tahliyesi


Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.


Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. 


Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com