Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İfraz harcı 2017!

2017 yılında Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. İşte ifraz harcı 2017 oranları..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!


2017 yılında Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı.


Tebliğ kapsamında ifraz harçlarına yer verildi. İfraz harcı 2017 oranları şu şekilde sıralanıyor:


İfraz harcı 2017

a) İfraz işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)


İfraz işlemi, tapu dairesinde yapılan işlemler arasında olup; ifraz işlemi tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkuller, birden fazla parsel şeklinde ayrılıyor ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydediliyor.


İfraz için gereken belgeler

Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,


Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,


İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,


Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com