Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İhata duvarı

Çevre duvarıdır. İhata duvarı, bir yeri kuşatan-çevreleyen duvardır. İstinat duvarı ile arasında ince farklar vardır.İhata duvarı
İhata duvarı (üstte) ve istinat duvarı (altta) örnekleri...İhata ne demektir?Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “İhata”, askeri terim olarak “Kuşatma”dır. Bir anlamı da “Kavrayış, anlayış”tır. İhata duvarı nedir?Bahçe veya bina duvarını çevreleyen duvardır. İstinat duvarına göre daha kısadır. İstinat duvarı nedir?Ani seviye farklarının bulunduğu şevler arasında dikey geçişi sağlayan yapılara istinat duvarı adı verilir. İstinat duvarının yapım amacı duvarın arkasında bulunan malzemeden doğan itkiye karşı gerekli stabiliteyi sağlamasıdır.

İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar.İhata duvarı ile istinat duvarı arasındaki fark nedir?Yorka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nabi Kurt’a göre ihata duvarı ve istinat duvarı, aynı işlevi görmek için yapılır; blok oluşturması, toprak kaymasını önlemek içindir. 


İstinat duvarı, ihata duvarına göre daha uzundur. 


İstinat duvarı taşla örüldüğü zaman toprakla duvar arasına ağaç konur. Böylelikle taşlarda kilit sistemi uygulanır ve arkadan gelen itme gücü önlenmiş olur.  


İstinat duvarı taşla örüldüğü için temelden kalın çıkar. Betonarmede o kalınlığa ihtiyaç duyulmaz. İhata duvarı daha incedir. 


İstinat duvarı tahtadan da yapılabilir. Kaymayı önleyen tahtalar da birbirine geçmeli kalas şeklinde olmalıdır. İstinat duvar daha çok sitelerde kullanılıyor. Dağlık yerlerdeki projelerde kaymayı önlemek icin taşla yapılıyor. İhata duvarı ile istinat duvarı arasındaki yapım ve fiyat farkları nedir? İdris Nabi Kurt’un verdiği bilgilere göre; yüksekliği 10-12 metre olabilir. 2-3 m bahçe duvarı gibi de kalıyor. Temel, yüksekliğe bağlı. Kayacak toprak hesaplanır ve kalınlık belirlenir. 2 metre temel açılıp 40 cm’ye düşebilir. İstinat duvarında yükseklik önemli. 


İhata  duvarı temelden 1,5 m temel genişliği başlar taş kullanılır, genelde beton da kullanılır, aralara gizli kireçler atılır ve dışarıdan görülmez. Beton olarak düşünüldüğünde hazır kalıp kullanılırsa, demir yerleştirilir kalıbı yapıldıktan sonra beton dökülür.


İstinat duvarının taş işçiliğinin metrekare 80 TL'den başlar. İhata duvarının işçilik ücreti ise 50 TL’den başlıyor.