Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı!

Taşınmazını kiraya veren mal sahipleri kiracısından belli durumlarda tahliyesini talep edebiliyor. İşte ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı örneği..


İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı!


Taşınmazını kiraya veren mal sahipleri kiracısından belli durumlarda tahliyesini talep edebiliyor. Tahliye nedenleri Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Kanunen kiracı tahliyesi için haklı nedenlerin başında "gereksinim" geliyor. İhtiyaç nedeniyle tahliye koşulları şu şekilde;


Kiraya veren, kira sözleşmesini kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa kiracısından tahliyesini isteyebiliyor.


Bunun için belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava açabiliyor. İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtar örneği şu şekilde sıralanıyor:


İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtar örneği:


...................  NOTERLİĞİNE

     

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN   :

VEKİLİ    :

MUHATAP   :


KONU    : Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarı.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

1-) …/…/… tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca … Caddesi … Sokak … No’lu müvekkilime ait taşınmazda kiracısınız. Aylık kira paranız …TL.’dir.

 

2-) Halen ikamet ettiğiniz taşınmaza müvekkilimin kızının ihtiyacı vardır. Müvekkilimin kızının ataması ... Okulu’na çıkmıştır.

 

3-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı;

 

a-) Müvekkilim kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir.

 

b-) Kiralananı tahliye etmenizi,

 

c-) Aksi halde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası açacağız.

           

Sayın noter: Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini, ve bir nüshanın da Dairenizde saklanmasının saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Keşide Eden Vekili

Av.                                 Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com