Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İki ayrı tapu nasıl birleştirilir?

Tevhit ile aynı kişiye ait taşınmaz mallar üzerinde yapılabileceği gibi, farklı kişilere ait taşınmaz mallar da birleştirilebiliyor. Peki, iki ayrı tapu nasıl birleştirilir?


İki ayrı tapu nasıl birleştirilir?


Tapuda yapılacak birleştirme işlemi ile tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alıyor.


Bu işlem aynı kişiye ait taşınmaz mallar üzerinde yapılabileceği gibi, farklı kişilere ait taşınmaz mallar da birleştirilebiliyor. Peki, iki ayrı tapu nasıl birleştirilir?


Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatlarının alınması zorunlu oluyor.


Gerekli belgeler:

1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,


2. Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,


3. Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.


4. Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.


Ödenecek harç:

a)Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com