Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İlk kez emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi, Türkiye sınırı içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Peki, ilk kez emlak vergisi nasıl ödenir?


Emlak vergisi, Türkiye sınırı içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Bu vergiyi gayrimenkul sahipleri ödemek zorunda oluyor. Vergi senede iki taksit halinde ödeniyor.


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Buna göre, geçtiğimiz sene taşınma mal satın alan kimseler bu sene ilk vergi borcunu ödemek zorunda oluyor. Peki, ilk kez emlak vergisi nasıl ödenir?


Geçtiğimiz sene taşınmaz satın alan ve yıl sonuna kadar beyanname veren kimseler, bu sene ilk vergilerini ödüyor. Vergi ödemeleri taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com