Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İlk kez ev alana devletten 25 bin lira destek!

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren Kanun ile önemli düzenlemeler yapıldı.


Hükümet tarafından nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için bazı desteklerler veriliyor.


İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilen konut hesabında devlet katkısı 25 bin liraya çıktı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 


Türk vatandaşlarının yurt içinde konut almalarına destek olmak için açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'inden fazla olmayacak.


Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin liradan fazla olamayacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar yükseltilecek. Azami tutarı dört katına kadar artırma Cumhurbaşkanı kararına bağlı olacak. Devlet katkısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. 


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan madde şu şekilde:


“Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemez.”