Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü satışa çıkarıyor!

İller Bankası, mülkiyetinde bulunan 5 ildeki 37 gayrimenkulü satışa çıkardı. Teklifler en geç 1 Kasım 2018 günü saat 14:00'a kadar alınacak...


İller Bankası, mülkiyetinde bulunan 5 ildeki 37 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedelleri 1 milyar 102 milyon 969 bin TL olarak hesaplandı.


Ankara, İstanbul, Elazığ, Gaziantep ve Trabzonda'da yer alan gayrimenkullerin en değerlisi 234 milyon TL bedele sahip. Bu taşınmaz ise ile Ankara İli Gölbaşı İlçesi'nde yer bulunuyor.


28 Aralık 2018 tarihine kadar aynı koşullarla açık satışta kalacak taşınmazlar için teklifler en geç 1 Kasım 2018 günü saat 14:00'a kadar alınacak.


İhalede vadeli satışta ise yüzde 25 peşinat alınıp 24 ay taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca, peşinde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Satış kapsamında faiz oranı ise altı aylık Yİ-ÜFE artış oranı olacak.


İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü satışa çıkarıyor!


Satış işi ihale ilanı: 

1. “İller Bankası A.Ş. Mülkiyetindeki 37 Adet Taşınmazın Satış İşi'' ihalesini 286 sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan açık artırma satış yöntemi ile yapılacaktır.


2. Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacaktır. Vadeli satışta toplam satış bedelinin yüzde 25’i peşin kalanı 24 ay taksitle ve her taksit sözleşme tarihi ile taksit tarihi arasındaki Yİ-ÜFE ile güncellenerek ödenecektir. İhale oturumunda muhammen bedelin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. Taşınmaz en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir. En yüksek teklif sahibi, taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan İLBANK yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak “Teklif Tutanağı”nı imzalayacaktır. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İLBANK söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecektir.


3. Teklif sahibine ihale edilebilecek. İhaleler, İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesş Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 01/11/2018 tarihinde saat 14:00'de yapılacaktır.


4. Şartname, istenilen evrakların Geçici Teminat mektuplarının en geç 01/11/2018 tarihi saat 12:30'a kadar İLBANK yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. 


5. İhale öncesi işi ve işlemlerin tamamlanması ve ihalelenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden 1 saat önce ihaleleri yapacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.


6. İLBANK ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 


7. İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır.