Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı!

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı. Kitap, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu ve Avukat Ali Abacıoğlu imzasını taşıyor.


İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı. Kitap, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu ve Avukat Ali Abacıoğlu imzasını taşıyor. 


İmar barışı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi, onlara yol gösterilmesi ve hukuki hakları hatırlatılarak bu haklarına sahip çıkmalarının sağlanması amaçlanan kitapta imar barışına ilişkin gerekçeli açıklamalar ve soru-cevaplı örneklere yer verildi.


İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı!


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu, yasanın 35 yıl sonra çıkan ikinci imar affı yasası olduğunu, dolayısı ile birikmiş imar kirliliğinin, hak mağduriyetlerinin ve aykırılıkların olduğunu söyledi.


Bugüne kadar imar kirliliği konusunda yerel yönetimlerin herhangi bir işlemde bulunamadıklarını ifade eden Muhittin Abacıoğlu, imar affının getirilmesinde maliklerin suçunun yanı sıra yerel yönetimlerin rantsal kaygıların birikmiş olmasının büyük etkenlerden olduğunu söyledi.


Devlet yönünden bu duruma neşter vurulduğunu belirten Abacıoğlu uygulamanın zamanla oturacağını söyledi.


Muhittin Abacıoğlu, imar barışı uygulamasında Hazine ve belediye yapılarının da aftan yararlanabildiğini hatırlatarak, yalnız yasada belirtilen yapıların aftan yararlanamayacağını söyledi.


İmar barışı kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin çok önemli olduğunu belirten Abacıoğlu "Belge alan kat mülkiyetine geçebilecek. Bunun için belge için ödedikleri bir bedel daha ödemeleri gerekecek. Aynı zamanda kat maliklerinin tümünün onayının da alınması gerekecek." diye konuştu.


En çok sorulan soruların tarımsal ve kıyı yapılarıyla ilgili olduğunu belirten Abacıoğlu, tarımsal ve kıyı yapılara yasa kapsamında belge alınabildiğini söyledi.


"Kısmi" İmar Affı


Muhittin Abacıoğlu, yygulamanın kısmi imar affı olarak nitelendirilebileceğini belirterek yapının yıkılması halinde yeni yapılarda imar affının olmadığını, mevcut koşulların kullanılacağını belirtti.


Abacıoğlu, Yapıyı kullananlar için yaşamsal hakların da sağlandığı imar barışında başvuruların 31 Ekim 2018 tarihinde sona erdiğini hatırlattı. Abacıoğlu, vatandaşların beyanının esas olduğunu, doğru beyanın önemli olduğunu vurguladı. Yalan beyanda bulunan vatandaşların Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesine göre işleme tabi tutulacağının altını çizdi.


İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı!


İmar Affı ve İlgili Mevzuat Kitabı


"İmar Barışı" olarak nitelendirilen bu yasa ile ruhsatı, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyetve tapu sorunu olan imara aykırı yüm yapılar için istisna tutulanlar hariç "imar affı" getirilmiştir.


İmara aykırı yapıların aftan yararlanmalarında, beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için "Yapı Kayıt Belgesi" verilir. Bu belge ile elektrik, su ve doğalgaz gibi yaşamsal haklar sağlanır. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca, belgeyle yapılarda cins değişikliği ve mülkiyet tesisi kurulabilir. Ancak, aftan yararlanan imara aykırı yapıların yeniden yapılması durumunda mevcut imar planı hükümleri geçerlidir.


Kitapta, imar affına (barışı) ilişkin hususlara açıklamalı, yorumlu ve gerekçeli olarak ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Amacımız; ülkemizde geniş bir kesimi ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak toplumumuzu bilgilendirmek, onlara yol göstermek ve hukuki haklarını hatırlatarak bu haklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır.


Muhittin Abacıoğlu kimdir?
Ali Abacıoğlu kimdir?