Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar affına girmeyen yerler!

İmar barışı ile mevzuata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Ancak bazı yapılar imar affı kapsamı dışında tutuluyor. İşte imar affına girmeyen yerler..


İmar barışı ile mevzuata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı bir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabiliyor.


İmar affı başvuruları e-devlet üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. Başvuru bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebiliyor.


Başvurunun e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge yapı yıkılana kadar geçerli oluyor. 


Kanunen bazı bölgeler imar affı kapsamı dışında tutuluyor. İmar affına girmeyen yerler hangileridir?


İmar affına girmeyen yerler


(1) Yapı Kayıt Belgesi;


a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,


b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,


c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,


ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,


d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.


(2) Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com