Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışı hangi hakları sağlıyor?

Türkiye'de ruhsatsız ve kaçak yapıların kayıt altına alınması için başlatılan imar barışı uygulamasına başvurular devam ediyor. Uygulamayla imar sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. Peki, imar barışının sağlayacağı faydalar neler?


Türkiye'de kaçak ve ruhsatsız 13 milyon yapıyı ilgilendiren imar barışı uygulamasına başvurular devam ediyor. İmar barışı ile vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırılması, imara aykrı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması amaçlanıyor.


İmar barışı uygulaması kapsamında imar sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2017 yarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için imar barışına başvuru yapılabiliyor. Başvurular 15 Haziran 2019'a kadar devam edecek. 


İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. 


İmar barışının sağlayacağı faydalar:

1- İmar barışında faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecek.


2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklar.


3- İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek.


4 - Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecekler.