Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışı TBMM Genel Kurulu'nda!

13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda bugünden itibaren görüşülmeye başlandı.


13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda bugünden itibaren görüşülmeye başlandı.  


Yol haritası belirlenen imar barışı ile birlikte haftlardır gündemde olan diğer önemli konular devreye alınacak. 


Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek. 


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.


Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Ancak yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.


Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarla ilgili daha önceden çıkarılmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek. 


Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış yada yapı ruhsatı bulunmayan binalarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.