Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışında gereken bilgiler!

İmar barışına Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar ile e-devlet üzerinden başvurulabiliyor. Peki, imar barışında gereken bilgiler nelerdir?


İmara aykırı olan yapılara, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda oluyor.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor.


Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.


Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.


İmar barışına Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar ile e-devlet üzerinden başvurulabiliyor. Peki, imar barışında gereken bilgiler nelerdir?


İmar barışında gereken bilgiler


1) E-devlet şifresi


2) Geçerli bir cep telefonu numarası


3) Geçerli bir e-posta adresi


4) Beyan edilecek yapının adresi


5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri


6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)


7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı


8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)


9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)


10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)


11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi


12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com