Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar barışında kapsam dışı olan yerler!

Bazı alanlar ve bazı yapılar imar barışı kapsam dışında tutuluyor. Peki, imar barışında kapsam dışı olan yerler nerelerdir?


İmar barışında 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış mevzuata aykırı yapılar yararlanabiliyor. Bu kapsamda alınan yapı kayıt belgesi ile abonelikler bağlanabildiği gibi kat mülkiyeti de tesis edilebiliyor.


Ancak bazı alanlar ve bazı yapılar imar barışı kapsam dışında tutuluyor. Peki, imar barışında kapsam dışı olan yerler nerelerdir?


İmar barışında kapsam dışı olan yerler: Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar olarak sıralanıyor:


Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar


1) Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,


2) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,


3) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,


4) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,


5) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınıyor.


Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmiyor. Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunuluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com