Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durum belgesi harcı 2016!

Belediyeden imar durumu talep edilirken belli oranda harç ödemesi de yapılıyor. Peki, imar durum belgesi harcı 2016 ne kadar?


İmar durum belgesi harcı 2016!


İmar durum belgesi; İmar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenen belge oluyor.


Bu belge belediyenin imar birimine yapılacak müracaat sonrasında temin edilebiliyor. İmar durumu için belli oranda harç ödemesi de yapılıyor. Peki, imar durum belgesi harcı 2016 ne kadar?


İmar Durumu Belge Ücreti 2016

(İlk Müracatta her bir belge için)


* 0-1000 m2 arası adet 45 TL

* 1000 m2 den büyükse adet 65 TL


İmar durumu dilekçesi örneği:


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com