Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu almak için gerekli evraklar!

Bir arsa üzerinde bina inşa etmeden önce imar durumu belgesinin alınması ve burada yazan bilgilere göre proje hazırlanması gerekiyor. Peki, imar durumu almak için gerekli evraklar nelerdir?


Bir arsa üzerinde bina inşa etmeden önce imar durumu belgesinin alınması ve burada yazan bilgilere göre proje hazırlanması gerekiyor. Aksi halde imar planına aykırı bir şekilde hazırlanan projelere ruhsat verilmiyor. Ruhsat olmadan da bina inşaatına başlanamıyor.


İmar durumu almak için gerekli evraklar ve bir dilekçe ile ilgili belediyeye müracaatta bulunuluyor. Peki, imar durumu almak için gerekli evraklar nelerdir? İmar durumu için neler gerekli?


İmar durumu belgesi almak için belediyeler; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi talep ediyor. İstenen diğer belgeler her belediyeye göre farklılık gösterebiliyor. 


İstanbul ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeleri istiyor:


Dilekçe, 

Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte), 

Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış), 

Müracaatçı vekil ise vekaletname, 


Ayrıca; Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.


İmar durumu dilekçesi örneği..


............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………/İSTANBUL


…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.


EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname

 


İsim – Tarih – İmza

…………………………ADRES:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com