Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu harcı 2016!

İmar durum belgesi, alınırken belediyeye harç ödemesi yapılıyor. Peki, imar durumu harcı 2016 ne kadar?


İmar durum belgesi, herhangi bir arsanın söz konusu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteriyor.


Bir arsaya ait imar durumu belgesi almak için arsanın bağlı olduğu belediyeye bir dilekçe ve gerekli olan diğer belgeler ile birlikte müracaat ediliyor. 


İmar durumu talep dilekçesi örneği:


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………


Aynı zamanda imar durumu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, imar durum belgesi ücreti 2016 ne kadar?


İmar durumu harcı 2016:

(İlk Müracatta her bir belge için)

* 0-1000 m2 arası adet 45 TL

* 1000 m2 den büyükse adet 65 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com