Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu ne işe yarar?

Bir inşaat için mimari projeye başlanmadan önce imar durumu belgesinin ilgili belediyeden temin edilmesi gerekiyor. Peki, imar durumu ne işe yarar?


İmar durumu ne işe yarar?


Bir inşaat için mimari projeye başlanmadan önce imar durumu belgesinin ilgili belediyeden temin edilmesi gerekiyor. İmar durumu belgesini almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile imar birimine müracaat ediliyor.


İmar durum belgesinin geçerlilik süresi, her hangi bir plan tadilatı olmaması halinde 1 yıl oluyor. Peki, imar durumu ne işe yarar? İmar durumu belgesinde ne yazar?


İmar durumu belgesinde;

- Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

- İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

- Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

- Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği,

- Kamulaştırma olup olmadığı, belirtiliyor.


Yukarıdaki esaslar göz önüne alınarak arsa üzerinde yapılaşma projesi hazırlanabiliyor. Peki, imar durumu almak için neler gerekli?


İmar durumu için gerekli belgeler:

Dilekçe,

Tapu aslı, 

Çap aslı, 

Gerekliyse vekaletname.


İmar durumu dilekçesi örneği


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


............ilçesi,………………………………….. mahallesi,………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.


Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com