Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu raporu nasıl alınır?

İmar durumu raporu, bir arsa üzerinde yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini, söz konusu arsanın yapılanma koşullarını, Teknik şartlarının ne olması gerektiğini, Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini gösteriyor.


İmar durumu raporu nasıl alınır?


Arsası üzerinde bina inşa etmek isteyen kimseler imar durumu raporu alarak burada yer alan bilgilere göre mimari proje hazırlıyor. Peki, imar durumu raporu nasıl alınır?


İmar durumu raporu, arsanın bağlı olduğu belediyenin imar biriminden alınıyor. Rapor için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat yapılıyor. Bu belgeyi alırken aynı zamanda imar durumu raporu harcı da ödeniyor.


İmar durumu belgesi harcı 2016

(İlk Müracatta her bir belge için)

* 0-1000 m2 arası adet 45 TL

* 1000 m2 den büyükse adet 65 TL


İmar durumu belgesi için gerekli belgeler:

Dilekçe,

Tapu aslı, 

Çap aslı, 

Gerekliyse vekaletname.


İmar durumu talep dilekçesi 2016 örneği


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com