Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar durumu talep dilekçesi!

İmar durumu belgesi tapu aslı, çap aslı, gerekliyse vekaletname ile birlikte bir dilekçe ile belediyeye yapılacak müracaat sonrasında temin edilebiliyor. İşte imar durumu talep dilekçesi örneği..


İmar durumu talep dilekçesi!


Bir arsa üzerinde bina inşa etmek isteyen kimselerin ilk işi belediyeden imar durumu belgesi almak oluyor. 1 yıl için geçerli olan bu belge, arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini, söz konusu arsanın yapılanma koşullarını, Teknik şartlarının ne olması gerektiğini, Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini gösteriyor.


Aynı zamanda bu belgede yapının taban oturumu, toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağı, bahçe mesafeleri, ön ve yan boşlukları ile tüm yapılanma koşulları da görülebiliyor. 


İmar durumu belgesi Tapu aslı, Çap aslı, Gerekliyse vekaletname ile birlikte bir dilekçe ile belediyeye yapılacak müracaat sonrasında temin edilebiliyor. İmar durumu talep dilekçesi örneği şu şekilde;


İmar durumu talep dilekçesi 2016 örneği...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.


……/……./2016


Mal Sahibi

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No:

(imza)


Eki: Tapu örneği

(Vekil ise Vekaletname örneği)

(Varis ise Veraset ilamı)


Adres:……………………………

……………………………………..

……………………………………..

Telefon:…………………

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com