Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İndirimli çevre temizlik vergisi nedir?

Belediyelerin sunduğu temizlik hizmeti için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinde indirimli vergi uygulaması da bulunuyor. Peki, indirimli çevre temizlik vergisi nedir?


İndirimli çevre temizlik vergisi nedir?


Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Bu vergi, taşınmazın kullanıcıları tarafından ödeniyor. Meskende vergi su faturalarına yansıtılıyor; işyerleri için ise belediyeye gidilerek ödeme yapılması gerekiyor.


Kanunen vergi kapsamında indirimli uygulama da bulunuyor. Peki indirimli çevre temizlik vergisi nedir? İndirimli çevre temizlik vergisi ne kadar? İndirimli çevre temizlik vergisinden kimler yararlanabilir?


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


2015 yılında indirimli çevre temizlik vergisi ne kadar?


1. Grup

1. Derece 1.250

2. Derece 950

3. Derece 800

4. Derece 650

5. Derece 550


2. Grup

1. Derece 800

2. Derece 600

3. Derece 485

4. Derece 385

5. Derece 330


3. Grup

1. Derece 550

2. Derece 400

3. Derece 330

4. Derece 250

5. Derece 200


4. Grup

1. Derece 250

2. Derece 200

3. Derece 150

4. Derece 125

5. Derece 95


5. Grup

1. Derece 150

2. Derece 125

3. Derece 85

4. Derece 80

5. Derece 65


6. Grup

1. Derece 80

2. Derece 65

3. Derece 44

4. Derece 38

5. Derece 27


7. Grup

1. Derece 27

2. Derece 22

3. Derece 15

4. Derece 13

5. Derece 10
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com