Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat maliyeti

İnşaat maliyeti; bir inşaatın yapım sürecinde giderleri ile doğru orantı oluşturan hesaplarına denir.İnşaat maliyeti nedir?


İnşaat maliyeti; inşaat yapımı süresince yapılan giderler ile doğru orantılı bir şekilde, inşaatın metrekare fiyatını belirlemeye inşaat maliyeti denir. Ayrıca inşaat maliyetleri inşaat sözleşme giderleri, destek ve genel giderleri ile kullanılan işçilik, malzeme ve tesisat harcamalarını da kapsar.


İnşaat maliyeti


TÜİK'e göre bina inşaat maliyeti ne kadar arttı?


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 23 Ocak 2013 tarihli bina inşaat maliyet endeksi açıklaması şöyle:


Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, IV. Çeyrek 2012


Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı


Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Ekim–Kasım–Aralık aylarını kapsayan 2012 yılı dördüncü çeyrekte, toplamda bir önceki çeyreğe göre %0,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %5,4 arttı.


BİME’de 2012 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,5, malzeme endeksi ise %0,3 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %5,8 ve malzeme endeksi %1,3 arttı.İnşaat maliyeti


TÜİK inşaat maliyet hesabını nasıl yapıyor? 


Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), inşaatta kullanılan girdi maddelerinin dönemlere göre maliyet değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.


Verinin kapsamı 


Madde Kapsamı:

İşçilik (12)

Malzeme (109)

2005 temel yıllı BİME hesaplaması işçilik ve malzeme grupları ile bunların alt kalemleri temelinde;

İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar (A)

Bir daireli ikamet amaçlı binalar (E)

Konut (A+E)

Diğer kullanım amaçlı bina tipleri(Ticari, idari, okul, sıhhi yapılar)

Bina (Konut ve Diğer) olmak üzere 5 yapı tipi düzeyinde hesaplanmaktadır.

Coğrafi kapsam: Türkiye


Hesaplama Kuralları


Endeks formulü: Laspeyres

Temel dönem: 2005

Temel fiyat endekslerinin hesaplanması: Fiyatların aritmetik ortalaması alınmıştır.

Ağırlıkların güncellenme sıklığı: 5-7 yıl.

Ağırlıkların ait olduğu dönem: 2005


Temel Veri Kaynaklarının Niteliği


2005 temel yıllı BİME hesaplamasında kullanılan yapı tipleri ve madde ağırlıkları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan keşif özetlerinden elde edilen miktarlarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2005 yılı birim fiyatları kullanılarak oluşturulmuştur.


Derleme uygulamaları


Fiyatlar, ilgili çeyrek döneminin son ayının 15. gününde, yüzyüze anket yolu ile derlenmektedir.


BİME, üç aylık dönemden sonraki ayın 20. günü veya  bu güne en yakın işgünü saat 10:00'da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulmaktadır.


Laspeyres endeksi nedir? 


Mutlak fiyatlarda, katsayılı aritmetik ortalamanın hesaplanması olup, fiyat ve miktar için düzenlenebilir.Fiyat endeksi için katsayı olarak malların temel yıl miktarları baz alınarak hesaplanır.Miktar endeksinde ise temel yıl fiyatları baz alınarak hesaplanır.