Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat Mühendisleri Odası

İnşaat mühendisleri meslek örgütüdür. 1954 yılında bin 478 üye ile kuruldu; 1998 yılında üye sayısını 74 bin 383’e çıkardı. İMO, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne üyedir.


İnşaat Mühendisleri Odas


İnşaat Mühendisleri Odası’nın tarihçesi nedir?


İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 1954 yılında, Hikmet Turan başkanlığında 1.478 üye ile kuruldu. İstanbul, İzmir ve Elazığ’da şubeleri olan İMO ilk olarak Türkiye İnşaat Mühendisliği 1. Teknik Kongresi’ni 1962 yılında gerçekleştirdi. 1955 yılında TMH Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisini yayınladıktan sonra 1964 yılında da Türkiye İnşaat Mühendisliği 2. Teknik Kongresi yapıldı.


1965 ve 1975 yılları arasında üye sayısı 5 bin 24 ile 16 bin 592 kişiye yükseldi. Türkiye İnşaat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi’ni 1966 yılında gerçekleştirdikten sonra Yöneticilik Semineri düzenledi. 1968 yılında ise  Türkiye İnşaat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi ve Bina Betonları Semineri gerçekleştirildi. Birçok alanda konferans, seminer ve eğitimlere devam eden İMO; 1976 ve 1986 yılları arasında şubelerine Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve Samsun’u da kattı. Üye sayısı 1987 ile 1998 yılları arasında 35 bin 81-48 bin 157 olan İMO; 1999 yıllarında Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Trabzon ve Van’ı da şubeleri arasına kattı.


İMO, 1999-2008 yılları arasında ise üye sayısını 51 bin 519’dan 74 bin 383’e çıkardı. Bu yıllar arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Van’da yeni şubeler açtı. 


İnşaat ve Mühendisler Odası’nın amaçları nelerdir?


İnşaat ve Mühendisler Odası’nın kuruluş amacı kendi resmi sitelerinde şu şekilde belirtilmiştir:


-İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik olarak bilgi birikimlerini artırma çabasına girmek.


-İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre geliştirilmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, gerekirse ortak çalışma yapmak.


-İnşaat Mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde etkin katılım ve bu doğrultuda ilgili kamu ve akademik kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.


-Ülke koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba sarf etmek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının yapılması konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite kontrolü uygulamasını yapmak, gerekirse bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak.


-Halkın barınma sorununu kamu eliyle çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerini sağlanması için kamu kuruluşlarına öneri götürmek, gerekirse ortak çalışma yapmak.


-İnşaat Mühendisliği ile ilgili projelerin, şartname, yönetmelik ve standartlar açısından uygunluğunu denetlemek ve proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, emeğin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasını denetlemek.


-Yapı üretiminin projelere uygunluğunu denetlemek, üretimin iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girimlerde bulunmak.


-İmar ve ihale yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına öneri götürmek.


-İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak.


-İnşaat Mühendisliği ile ilgili teknik kitapların, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, Oda çalışmalarını periyodik yayınlarla üyelere ve kamuya duyurmak.


-Serbest proje bürolarının ilgili yasal çerçevelere uygun çalışmasını sağlamak.


-İnşaat Mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek.


-İnşaat Mühendislerinin mesleklerini uygulaması sırasında Oda yasası, yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak.


-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.


-Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 


-İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleki birikimin etkin ve yaygın olarak talep edilmesinin sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak.


-İnşaat mühendisliği arz-talep dengesini rasyonel bir baza oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının niceliksel programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.


-Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde Şube ve Temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak.


-İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartname yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak.


-İnşaat Mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak


İMO eski genel sekreterleri kimlerdir?


1963-1967 yılları arasında Şevki ERKER

1967-1971 yılları arasında Rüştü ÖZAL

1972-1974 yılları arasında Sadık GÖKÇE

1975-1977 yılları arasında Erdinç KÖKSAL

1977-1979 yılları arasında Hasan DEMİREL

1979-1986 yılları arasında Fikret Kemal YILDIRIM

1986-1990 yılları arasında Fikri KAYA

1991-1992 yılları arasında Sadık GÖKÇE

1992-1995 yılları arasında Taner YÜZGEÇ

1995-1996 yılları arasında Namık ÇETİN

1996-1998 yılları arasında Berat UZEL

2002-2009 yılları arasında Gülay ÖZDEMİR


İMO Yönetim Kurulu’nda hangi isimler yer alıyor?


Taner Yüzgeç-Başkan

Şükrü Erdem-İkinci Başkan

Levent Darı-Sekreter Üye

Nevzat Ersan-Sayman Üye

Durmuş Galip Kılınç/Cihat Mazmanoğlu/Tansel Özal-Üye


İMO Şubelerinde yer alan başkanlar kimlerdir?


Adana Şubesi: Abdullah Bakır

Ankara Şubesi: Selim Tulumtaş

Antalya Şube: Cem Oğuz

Aydın Şube: Ahmet Ünveren

Balıkesir Şube: Hikmet Cesur

Bursa Şube: Necati Şahin

Çanakkale Şube: İlyas Acar

Denizli Şube: Hayri Ün

Diyarbakır Şube: Turan Kapan

Erzurum Şube: Ahmet Ferhat Bingöl

Eskişehir Şube: Fercan Yavuz

Gaziantep Şube: Melih Meriç

Hatay Şube: Selim Harbiyeli

İstanbul Şube: Cemal Gökçe

İzmir Şube: Ayhan Emekli

Kocaeli Şube: Aykut Bozkurt

Konya Şube: Ali Çınar

Manisa Şube: Cemil Kora

Mersin Şube: Veysel Özkan

Muğla Şube: Alifer Atasever

Sakarya Şube: Hüsnü Gürpınar

Samsun Şube: Hüseyin Tüfek

Tekirdağ Şube: Osman Taşseten

Trabzon Şube: Mustafa Yaylalı

Uşak Şube: Muhammet Gür

Van Şube: Serhat Baran Özaydın


İMO bünyesinde yer alan kurul-komisyonlar nelerdir?


-Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu

-Afet Riski Altındaki alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu

-Bilirkişilik Kurulu

-Enerji Verimliliği Kurulu

-Etüt Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulu

-Geoteknik Kurulu

-İMO Tarihi ve Yazılı Görsel Çalışma Kurulu

-İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu

-Kadın İnşaat Mühendisliği Komisyonu

-Kamu Çalışanları Komisyonu

-Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Hak ve Sorunları Komisyonu

-Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalışma Grubu

-Kıyı ve Deniz Mühendisliği Kurulu

-Laboratuvar Komisyonu

-Meslek İçi Eğitim Kurulu

-Mesleki Değerlendirme Komisyonu

-Özel Sektör Çalışanları Komisyonu

-Su Yapıları Kurulu

-Teknik Dergi Yayın Kurulu

-TMH Yayın Kurulu

-Ulaştırma Kurulu

-Uluslararası İlişkiler Kurulu

-Yapı Denetim Komisyonu

-Yapı Malzemeleri Komisyonu


İnşaat Mühendisleri Odas

Teknik Dergi/2013-OcakİMO yayınları hangileridir?


1.Teknik Dergi

2.Türkiye Mühendislik Haberleri

3.Teknik Güç

4.Kitaplarİnşaat Mühendisleri Odas

İMO yeni İstanbul ŞubesiİMO İstanbul Şubesi etkinlikleri:


27 Nisan 2013 tarihinde, İMO İstanbul Şubesi’nde bir panel düzenlenecek. Panelin konusu; İstanbul Kentiçi Sorunları ve Çözümleri olacak. Saat sabah 09:00’da başlayacak olan panelde; Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU, Prof. Dr. Betül ŞENGEZER, Dr. İsmail Hakkı ACAR, Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Doç. Dr. K. Selçuk ÖĞÜT ve Erhan ÖNCÜ (Ulaşım Plancısı) konuşması olarak katılacak.


İMO iletişim bilgileri:


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA

TEL : 0 312 294 30 00   FAKS : 0 312 294 30 88

www.imo.org.tr