Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat ruhsatı dilekçesi 2016!

Bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İşte inşaat ruhsatı dilekçesi 2016..


Bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İnşaat ruhsatının alınabilmesi için ise gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat sağlanıyor.


Peki, inşaat ruhsatı dilekçesi nasıl yazılır? İnşaat ruhsatı için gereken diğer belgeler nelerdir?


İnşaat ruhsatı dilekçesi 2016 örneği..


....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 

 

......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 

 ....../......./2016

 

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)


Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:...................................

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com