Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat sektörü güven endeksi

İnşaat sektörü güven endeksi TÜİK tarafından yapılan araştırmalar neticesinde belirlenmektedir. Buna göre; 2013 Haziran ayında inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 azaldı ve 87.9 değerine geriledi.Güven endeksi ne demektir?


İktisadi karar birimlerinin ekonominin mevcut durumu hakkındaki görüşlerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini yani iyimserlik-kötümserlik derecelerini yansıtmaktadır.


İnşaat sektörü güven endeksi ne durumda?


Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2013 Sektörel Güven Endeksleri verileri Haziran ayında yayınlandı. Buna göre;  inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 azalarak 87,9 değerine geriledi. İnşaat sektöründeki güven gerilemesinin alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandığı açıklandı.


İnşaat sektörü güven endeksi


İnşaat sektörü güven endeksi tablosu:


İnşaat sektörü güven endeksiİnşaat sektörü eğilim anketi soru bazında cevap oranları (%) nedir?


İnşaat sektörü güven endeksiEndeksler hangi konular için hesaplanır?


Endeksler genellikle fiyatların ya da miktarların zaman içindeki değişimlerini ölçmek için hesaplanır. Günümüzde sıklıkla kullanılan fiyat endekslerine; tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi, inşaat maliyet endeksi, çiftçinin eline geçen fiyat endeksi, çiftçinin ödediği fiyat endeksi, dış ticaret fiyat endeksi örnek olarak verilebilir.


Çeşitli olayların miktarlarında meydana gelen oransal değişimleri ölçmek amacıyla hesaplanan miktar endeksleri de fiyat endeksleri kadar önemlidir. Sanayi üretim ve dış ticaret miktar endeksleri en çok kullanılan miktar endekslerine örnek olarak gösterilebilir.


Endeks hesaplanmasında hangi formül kullanılır?


2003 temel yıllı Tüketici Fiyatları ve Üretici Fiyatları endeksi daha önce değişik temel yıllar kullanılarak hesaplanan diğer endekslerde olduğu gibi Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Laspeyres formülü, belirli bir dönem için belirlenen mal ve hizmet sepetine dayanmaktadır. Bu dönem, son hesaplanan endekste 2003 yılı olarak belirlenmiştir. Mal ve hizmetlere ait ağırlıkların belirlendiği 2003 yılı içinde endeks sepetine alınan mal ve hizmetlere ait ortalama fiyatlar da belirlenmektedir. Daha sonra, endeks sepetinde yer alan mal ve hizmetlere ait cari fiyatlar derlenmekte ve bu fiyatlar daha önceden tespit edilmiş ağırlıklarla çarpılarak temel yıl fiyatlarına oranlanmaktadır. Madde sepetlerinin ve ağırlıklarının güncellemesi her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir.


Endeks sonuçları hangi yayında açıklanır?


Hesaplanan aya ait endeks sayıları ve endeks sayılarındaki değişim oranları, bir sonraki ayın 3’ünde TÜİK tarafından yayınlanan Haber Bülteni ve internet aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.