Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İnşaat yapmak için gerekli izinler!

Bir binanın inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için ilgili idarelerden birtakım izinlerin alınması gerekiyor. İşte inşaat yapmak için gerekli izinler..


Bir binanın inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için ilgili idarelerden birtakım izinlerin alınması gerekiyor. Bu izinleri almadan inşaata başlanılması durumunda İmar Kanunu'nun hükümleri devreye giriyor.


İnşaat yapmak için alınması gereken zorunlu izin ruhsat oluyor. İnşaat ruhsatı için bağlı olunan ilçe belediyesine müracaat ediliyor.


Talep sahibi olan mal sahibi ya da yüklenici kimsenin müracaat için bazı belgeleri temin etmesi gerekiyor.


Gerekli belgeler:

Ruhsat başvuru dilekçesi.

Tapu.

İmar durumu (Belediyeden alınacak).

Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

Mimari proje (Oda onaylı).

Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

Betonerme statik proje (Oda onaylı).

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

Zemin etüd raporu.

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Yapı denetim şirketi ücretinin yüzde 20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

Şantiye şefi sözleşmesi.


Müracaat sonrasında Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme yapılıyor. Akabinde herhangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine veriliyor.


Ruhsat alındığı tarihten 2 yıl içinde inşaata başlanılması gerekiyor. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz sayılıyor. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com