Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İntifa hakkı sözleşmesi örneği 2016!

Bir gayrimenkul üzerimdeki yararlanma ya da kullanma hakkına intifa hakkı oluyor. İşte intifa hakkı sözleşmesi örneği 2016..Bir gayrimenkul üzerimdeki yararlanma ya da kullanma hakkına intifa hakkı deniyor. Bu hak kişiye, tapu sahibi tarafından veriliyor. İntifa hakkı verilerek gayrimenkul sahipleri; mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devretmiş oluyor.


İntifa hakkı verilen kimseler; söz konusu gayrimenkulden yararlanma hakkına sahip oluyor. Ancak gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki tasarruflar yapma hakkına sahip olmuyor. Yalnızca isterse kiraya verebiliyor.


En çok 100 seneliğine verilebilen bu hak, kişinin ölümü ile son buluyor. Böylece intifa hakkı çıplak mülkiyet sahibine geri dönüyor.


İntifa hakkı tesis işlemi için resmi senet hazırlanıyor. İntifa hakkı sözleşmesi olarak da bilinen resmi senedin yazım örneği şu şekilde:


İntifa hakkı sözleşmesi örneği 2016


BİR TARAFTAN: .......... : ........ oğlu, (Vergi No….)

DİĞER TARAFTAN: ............... : .......... oğlu (Vergi No….)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


........ ili ......... Mahallesi 150 ada 27 parsel sayılı 800 m2 miktarındaki bahçeli kargir apartmanın tamamı İbrahim YILDIZ adına kayıtlı iken;adı geçen malik bizzat hareketle bu taşınmazmalın kuru mülkiyetini üzerinde bırakarak intifa hakkını ................. TL bedel karşılığında, 10 sene müddetle ...........'e tanıdığını,intifa hakkı bedelini nakten tamamen ve paşinen aldığını,intifa hakkı lehtarı ................'de intifa hakkını yukarıda yazılı bulunan bedelle aynen kabul ettiğini ve adına tesçilini istediğini, bu taşınmazmalın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com