Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İntifa hakkı tesisinde tapu harcı 2016!

İntifa hakkı, bir taşınmaz mal üzerindeki kullanma hakkı oluyor. Bu hak, tapu dairesine yapılacak başvuru sonrasında tesis edilebiliyor. Peki, intifa hakkı tesisinde tapu harcı 2016 ne kadar?İntifa hakkı, bir taşınmaz mal üzerindeki kullanma hakkı oluyor. Bu hak, tapu dairesine yapılacak başvuru sonrasında tesis edilebiliyor.


Gayrimenkul sahibi, kuru mülkiyeti kendisinde bırakarak taşınmazı kullanma, ondan yararlanma hakkını bir başkasına verebiliyor.


İntifa hakkının sahip olduğu yetkiler kullanma ve kiraya verme ile kısıtlı oluyor. Kuru mülkiyete sahip olmayan ancakgayrimenkulü satıp, ipotek ettiremiyor. 


Aynı zamanda intifa hakkını bir başkasına devredemiyor ve bu hak mirasla da geçmiyor.


İntifa hakkı süresi

Gerçek kişilerde intifa hakkı, hak sahibinin hayatı ile sınırlı oluyor. Kişinin ölümü halinde, hak da sona ermiş oluyor. 


Bu hakkın kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredemiyor ve mirasçılara geçemiyor. Tüzel kişilerde ise bu hak en çok 100 sene ile sınırlı oluyor.


İntifa hakkı tesisi

İntifa hakkı tesisi için gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. İntifa hakkı tesisinde ne kadar tapu harcı ödeneceği tesisin nasıl yapılacağına göre değişiyor.


İntifa hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise binde 68,31 oranında tapu harcı tahsil edilirken, bir bedel karşılığında yapılmakta ise, binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com