Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpoteğin başka taşınmaza geçmesi mümkün mü?

İpotek, mevcut olan ve olacak bir alacak için taşınmaz mal üzerinde tesis edilebiliyor. Peki, ipoteğin başka taşınmaza geçmesi mümkün mü?


İpotek, mevcut olan ve olacak bir alacak için taşınmaz mal üzerinde tesis edilebiliyor. Borç sürecinde bu şerh tapu üzerinde kalıyor. Borcun ödenmemesi halinde alacaklılar ipoteğin paraya çevrilmesini talep edebiliyor. Borcun ödenmesi halinde ise bu ipotek kaldırılabiliyor.


Peki, ipotek devam ederken ipoteğin başka taşınmaza geçmesi mümkün mü?


Medeni Kanun gereğince; Yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından gerçekleştirilen parsel birleştirilmesi ve dağıtımı işlemi sonucunda birleştirilen parsel üzerindeki rehinler, sıralarını koruyarak o parselin yerine verilen taşınmaz üzerine geçer.


Birleştirme sonucunda meydana gelen taşınmaz, değişik alacaklar için rehinli veya bazıları rehinsiz birden çok parselin yerini alırsa; bu taşınmaz üzerine geçen rehin hakları, taşınmazı bütün olarak kapsar ve olanak ölçüsünde sıralarını korurlar.


Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması

Birleştirilen taşınmazlardan biri ile güvence altına alınmış olan alacağın borçlusu, üç ay önce bildirmek koşuluyla birleştirme sırasında karşılığını ödeyerek taşınmazı rehinden kurtarabilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com