Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpoteğin terkini ne demek?

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabiliyor. Peki, ipoteğin terkini ne demek?


İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabiliyor.


İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor.


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını koruyor.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımıyor.


Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.


Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. Peki, ipoteğin terkini ne demek?


İpoteğin terkin edilmesi, ipoteğin tapu üzerinden kaldırılması anlamına geliyor. İpoteğe konu olan borcun kapatılması halinde bu işlem yapılabiliyor.


Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı

Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. Alacak, borcu ödeyen malike geçer.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com