Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek fek yazısı nedir?

Bankadan kredi kullanarak ev sahibi olan kimselerin tapusuna ipotek konuluyor. İpotek, borç süresince tapu üzerinde oluyor. Peki, ipotek fek yazısı nedir?


İpotek fek yazısı nedir?


Bankadan kredi kullanarak ev sahibi olan kimselerin tapusuna ipotek konuluyor. İpotek, borç süresince tapu üzerinde oluyor. Borcun ödenmesinin ardından ipotek fek yazısı ile ipoteğin kaldırılması istenilebiliyor.


Peki, ipotek fek yazısı nedir? İpotek fek yazısı nereden alınır?


Fek yazısı, konut kredisi kullanılarak alınan bir konutun borcunun tamamının ödenmesinden sonra banka tarafından hazırlanan resmi bir belge olarak tanımlanıyor.


Söz konusu fek yazısı bankadan alınarak Tapuya veriliyor. Tapu Sicil Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ev üzerindeki ipoteği resmi olarak tapudan da kaldırıyor.  


T.C.

ANKARA

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Dosya No: ……… /…………


TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………(Şehir)

 

 

İLGİ: a) …./…./…..  tarih ve ….. sayılı yazımız.

  b) ……../………tarih ve ….. yevmiye sayılı cevabi yazınız.


ALACAKLI

VEKİLİ : 

BORÇLU : 


İlgi (a) sayılı yazımız gereğince, ilgi (b) sayılı cevabi yazınızda belirtilen taşınmazlar kaydına konulan haczin işbu dosyamızdan geçerli olmak üzere KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

 

Karar gereğince işlem yapılarak ilgi (b) sayılı yevmiyeniz ile konulan hacizlerin fekki gereği rica olunur. 


NOT: ...................................İcra Müdür Yrd. 

...............
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com