Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek için gerekli belgeler!

Bir gayrimenkul tapusu üzerine ipotek konularak, alacak güvence altına alınabiliyor. Peki, ipotek için gerekli belgeler..


Bir gayrimenkul tapusu üzerine ipotek konularak, alacak güvence altına alınabiliyor. Borcun ödenmemesi durumunda alacaklılar ipoteğin paraya çevrilmesini talep edebiliyor.


Tapuya ipotek koyulması için gerekli olan evrakların temin edilmesi gerekiyor. Bu belgeler ve bir talep dilekçesi ile tapu dairesine müracaat ediliyor.


İpotek için gerekli belgeler ve dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor:


Tapuya için gerekli belgeler

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri


İpotek için dilekçe örneği


....... Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne

...........(İL)


Ekde tapu fotopisi bulunan, Maliki olduğum; ............. İli; .............. İlçesi; ........... Pafta no; ............. Ada no; ......... Parsel nolu; .../... Arsa paylı;  ...................Kat; ...nolu bağımsız bölümü; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ........ .............. Türk lirası bedelle, satışını yapacağım;

............TL (Rakamla/Yazıyla) ................. Türk lirası peşinat alacağım ve bu durumdada;

Alıcının tarafıma; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ..................... Türk lirası:Borçu kalacağı için; 


Borçlu : ................(Alıcı)

Alacaklı : ................(Satıcı)

İpotek Bedeli : ...........TL (Rakamla/Yazıyla)............................Türk lirası

Süresi : F.B.K. (Feshi bildirilene kadar)

Derecesi : Birinci derece

Sırası : 1.sıra

Faiz : - (YOK)


Olacak şekilde;İpotek belgesi düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi tensiplerinize saygılarımla arz ederim.


.../..../20....


Adı Soyadı,imza


Adres

..................


Telefon

..................



Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com