Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek koyma harcı 2016!

Tapuya ipotek koymak için gereli belgelerin temin edilmesi ve ipotek koyma harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, ipotek koyma harcı 2016 ne kadar?


İpotek koyma harcı 2016!


Mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.


Tapuya ipotek koymak için gereli belgelerin temin edilmesi ve ipotek koyma harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, ipotek koyma harcı 2016 ne kadar?


İpotek tesisi ücreti 2016

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)


b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)


c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27)


Tapuya ipotek koymak için gerekenler

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleriIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com