Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotek nasıl kurulur?

Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. Peki, ipotek nasıl kurulur?


İpotek nasıl kurulur?


Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.


İpoteğin kurulması, sona ermesi, tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler, Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor. Peki, kanunen ipotek nasıl kurulur?


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.


Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.


Sona erme

1. İpoteğin terkinini isteme hakkı

Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.


2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı

Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com