Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotekli arsa satışı yapılır mı?

İpotek, bir alacağı güvence altına almak için tapu üzerinde kuruluyor. Peki, ipotek kurulan taşınmaz malların tasarruf işlemi nasıl olur? İpotekli arsa satışı yapılır mı?


İpotekli arsa satışı yapılır mı?


İpotek, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için tapu üzerinde kuruluyor.


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.


Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer. Peki, ipotek kurulan taşınmaz malların tasarruf işlemi nasıl olur? İpotekli arsa satışı yapılır mı?


İpotekli arsa satışı..

İpotekli taşınmazın satışı yapılabiliyor. Ancak alıcının kendini koruması için bazı önlemler alması gerekiyor.


Bu durumda, bir kısım tapu masraflar karşılanarak borçluya veya onun yerine bir başkasına ait taşınmaz üzerinde ipotek hakkı kurulabiliyor.


Borç ödenmediğinde de İcra-İflas Kanunu çerçevesinde "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi" başlatıp, ilgili taşınmaz satılarak tahsilat sağlanabiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com