Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İpotekten kurtarma hakkı nedir?

İpotek, bir taşınmaz malın tapusu üzerine konuluyor. Peki, ipotekten kurtarma hakkı nedir?


İpotek, bir taşınmaz malın tapusu üzerine konuluyor. Bu şerh ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına


Borcun ödenmemesi durumunda ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor. İpoteğe konu olan taşınmaz mal satılarak, borç bu gelirden kapatılabiliyor. Geriye kalan kısım borçluya iade ediliyor.


Borcun ödenmesi halinde ise ipotek terkini yapılabiliyor. Peki ipotekten kurtarma hakkı nedir?


İpotekten kurtarma


Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş olan bir taşınmazı edinen kimse, borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine başlanmadan önce, satın alma bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kimse de, takdir edeceği bedeli ödeyerek bu hakkı kullanabilir.

İpotekten kurtarma hakkı, alacaklılara altı ay önce yapılacak yazılı ihbarla kullanılabilir.


İpotekten kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır. 


Açık artırma

İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklılar, ihbarın tebliğinden başlayarak bir ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını isteyebilirler.


Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır.


Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması hâlinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Artırma bedelinin fazla olduğu hâllerde açık artırma giderleri malike, aksi hâlde açık artırmayı isteyen alacaklıya ait olur. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com