Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İrtifak hakkı harcı oranı 2017!

Gayrimenkul malikini bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasını sağlayan hak, irtifak hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Gayrimenkul malikini bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasını sağlayan hak, irtifak hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Bu hakkın tapu kütüğünde verilebilmesi için ilgili gayrimenkulün bulunduğu il defterdarlıklarına, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına hazırlanan bir dilekçe ile başvurulabiliyor. İrtifak hakkı için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. 


İrtifak hakkı tesisinde gerekli belgeler

-Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

-Taşınmaz malların  maliklerinin kimliği veya temsilcilerinin vekaletname örneği ve kimliği, T.C Kimlik Numarası,

-Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,

-Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,

-Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise mirasçıların Tapu Sicil Müdürlüğünde kendi adlarına intikal işlemi yaptırmış olmaları gerekir, 

-İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.

-Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu kararı.


İrtifak hakkı tesisi harcı oranı 2017

Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için 122,00 TL.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com