Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Isı pay ölçer

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda gelen yüksek faturalara ‘herkes ısındığı kadar ödesin’ itirazı ile geliştirilen, doğalgaz peteklerine konularak konutun ısı payını ölçen sistemdir.Isı Pay Ölçer sistemi nedir?

Merkezi ısıtmalı binalarda kullanılan bir sistemdir. Isı pay ölçer ile dairelerin tüketim dağılımı ortaya çıkar ve tüketim dağılıma göre ödeme yapılır.

- Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, ısı pay ölçer kullanımına bağlı olarak daire başına düşen kullanım değerleri hesaplanabilir. 

- Her dönemin sonunda okunan veriler ayrıntılı bir döküm haline getirilir ve bireysel ısı gideri adıyla kullanıcılara gönderilir. 

- Okuma işlemi tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir. Veri merkezine aktarılan bilgiler bina yönetimi ve konutlar için ayrı ayrı hazırlanan gider bildirimiyle apartman yönetimine teslim edilir.

- Apartman yönetiminin kararıyla, istendiği takdirde binaya ait ısınma haricindeki diğer giderler de yine gider bildirimine dahil edilebilir.

- Isı pay ölçer taktırmanın bir maliyeti vardır. Pay ölçerlerin her ay düzenli olarak "okunması" da bir hizmet bedeliyle ayrıca ücretlendirilir. 2013 yılında İstanbul'da bu rakam, aylık daire başına 2 Euro - 5 TL civarındadır.

Isı pay ölçer hangi yasaya göre zorunluluk haline geldi?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince merkezi ısıtmanın olduğu binalarda ısı pay ölçer kullanılması zorunluluk haline getirildi. 

* Isı pay ölçerin olmadığı merkezi ısıtmalı yapılara 600 TL’yi bulan cezalar kesileceği açıklandı.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’te yer alan bazı başlıklar şunlardır:

Bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, merkezi ısıtma sistemi, ısı ölçer (ısı pay ölçer) ısı sayacı, ön ödemeli ısı sayacı, yetkilendirilmiş ısı pay ölçüm şirketleri, muayene ve kalibrasyon, gider paylaşım belgesi... 

Yönetmelikle, binanın; kat, daire, büro, dükkân, mağaza, depo ve benzer bölümlerinden bağımsız olarak kullanılan her birim için adaletli bir enerji gideri dağılımı amaçlanmaktadır.

Enerji gideri dağılımı konusu nedir? 

Kat mülkiyeti kanunu nezdinde bina sahipleri, bina yöneticileri, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş serftifikalı ölçüm şirketlerini direkt olarak ilgilendiren bir konudur.

Bina sahibi, bina yöneticisi ve enerji yöneticisi binada bulunan ısı kaynaklarının gider paylaşımı konusunda yeterli bir donanıma sahip değilse ölçüm ve gider dağılımın yapılabilmesi için; Bakanlık tarafından ısı pay ölçer yetki belgesi sertifikasına sahip tüzel kişiler bulunmaktadır. (Uygulamada hiç bir bina yöneticisi ısı pay ölçer takıldıktan sonra, pay ölçer'leri okuyabilme becerisine sahip değildir. Bu yüzden, pay ölçer okuma işi, Bakanlık tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca, ücreti karşılığında yapılmaktadır.)

Enerji Yöneticisi Nedir?

Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

Isı Ölçer (Isı pay Ölçer) Nedir?

Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör (kalorifer peteği) veya benzer ısıtıcı elektronik, ultrasonic cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek veriyi kaydeden bir cihazdır.

Isı Sayacı Nedir?

Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazdır. 

Ön Ödemeli Pay Ölçer Sayaç Sistemi nedir?

Isıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktar, debi (Sıvı Akış Hızı) ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemlerdir.

Isı gideri paylaşımını sağlayan Isı ölçüm ekipmanları, ısı sayacı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarına ait tüm tanımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 14/04/2008 sayılı yönetmeliğinde bulunduğuna şahit olmaktayız.

Avrupa Birliği uyum yasaları uyarınca 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun Geçici Madde 6 ve 7. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi gereğince 02 Mayıs 2007 tarihi itibari ile 5 yıl içinde ısıtma veya sıcak su sistemine sahip binaları ve inşaatı devam etmekte olan, yapı kullanım ruhsatı henüz olmayan binaları kapsamaktadır. Başka bir deyişle 2 Mayıs 2012 tarihine kadar Enerji Verimliliği Kanunu’nun maddeleri yerine getirilmiş olmalıdır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca merkezi ısıtma sistemleri enerji dağılımının ölçüm ve enerji faturalandırma işlemini sadece Bakanlık tarafından yetkilendirimiş kurum ve kuruluşlar sağlayacaktır. Isı pay ölçer sistemini binalara entegre eden kuruluşlar yine bakanlık tarafından denetlenecektir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmelik’e göre ısı pay ölçerin amacı, merkezi ısıtma su sistemlerinin bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırmaktır. Yönetmeliğe göre ısınma ve su tüketim verilerini ölçmek için bina içindeki mekanlar ölçüm ekipmanları (ısı pay ölçerler) ile donatılacak ve bina kullanıcıları bu uygulamaya engel olamayacaklardır. Bina sahipleri, yöneticiler veya bakanlık yetkili kuruluşlar ısı enerjisi ve sıcak su kullanımına ilişkin tüketim veri raporlarını aylık periyodlarda ölçecek ve binanının bireysel kullanıma ait bölümlerine ait ısı maliyeti gideri tespiti yaparak faturalandıracaklardır. Binanın ortak kullanım alanlarında sıcaklık seviyesi 15 °C derece olarak ayarlanacaktır.Ayrıca merkezi ısıtma sistemli binada bulunan tüm vana çeşitlerinin termostatik radyatör vanası kullanılması zaruri bir uygulamadır. Bina girişleri ve diğer ortak kullanım alanları ( havuz, sauna, apartman görevlisi dairesi) ısı tüketimi ölçümünden muaf olarak tutulmuştur.

Isınma gideri ve sıcak su kullanımı bildirimi tablosu nedir?

Aylık dönemlerde Bina sahipleri, yöneticiler veya bakanlık yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan ısıtma ve sıcak su giderlerine ait veriler bina girişinde bulunan panoda ayrıntılı olarak birim başına ısı enerjisi kullanımı ve gider miktarı yazılarak 3 gün süre ile bina sakinlerine duyurulacaktır.

Bu tabloda şunlar olacaktır; 

Daire, dükkan kullanıcısı adı soyadı, adres bilgileri

Bölüm mahali ve metre kare ile kullanım alanı

Isı gideri paylaşım dönemi

Ölçüm okuma başlangış ve bitiş tarihi

Isı enerjisi faturası son ödeme tarihi

Isı pay ölçer ve ısı sayaç verileri olarak son tüketim ölçüm değerleri ve önceki değerler arasındaki fark belirtilecektir.

Isıtma ve sıcak su sistemi gider hesaplama yöntemi ve tablosu.

Toplam gider hesaplama tablosu

Merkezi ısıtma sistemi aylık toplam gider hesaplama tablosu

Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıcak su hazırlama olarak oranı.

Bina toplam enerji sarfiyatının paylaşım oranları paralel olarak paylaşım oranlarına isabet eden bağımsız bölüm kullanıcısına düşen oran ve tutarlar net olarak yazılacaktır.


Isı pay ölçer

Isı pay ölçer nerelerde kullanılır?

Kalorifer peteklerinin bulunduğu tüm bina ve yapı tiplerinde kullanılır.

Bu sistemin kombiden farkı nedir?

Isı pay ölçer her daireyi 15 C derecede bulundurmak zorunda olduğu gibi bu dereceyi geçen herkes kullandığı kadarını ödemek ile yükümlüdür. Kombide ise alt kat komşunuz kombisini çalıştırmadığı için dairenizin sıcaklığında düşme olur ve siz dairedeki sıcaklığı artırmak için enerjiyi fazla kullanabilirsiniz. Merkezi ısıtmada yer alan ısı pay ölçer ile buna gerek kalmıyor. Ayrıca kombilerin bakımları, arızaları gibi durumlar olur iken merkezi sistemde bu tür durumlarda karşılaşmıyorsunuz.

Isı pay ölçerin faydaları nelerdir?

Isı pay ölçer ve ülke ekonomisine hem de kişinin kendi ekonomisine fayda sağlayan bir sitem olmakla beraber doğalgaz tüketimini de kontrol altında yapıldığı için gereksiz enerji tüketimini de engellemiş oluyor.

Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri ne demektir? 

Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan şirketleridir.

Bölgesel ısıtma sistemi nedir?

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bölge içerisindeki binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemidir.

Bölgesel sıhhi sıcak su sistemi nedir?

Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemidir.

Gider paylaşım belgesi nedir? 

Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhî sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgedir.

Muayene ve kalibrasyon nedir? 

21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre yapılan muayene ve kalibrasyonudur.

Merkezî ısıtma sistemi ne demektir?

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemidir.

Merkezî sıhhî sıcak su sistemi nedir?

Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemidir.

Ölçüm ekipmanları nelerdir?

Isı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarıdır.

Ön ödemeli ısı sayacı sistemi nedir?


Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemidir.


Sıcak su sayacı nedir?

Üzerine yerleştirildiği sıhhî sıcak su giriş hattından geçen sıcak su miktarını ölçen cihazıdır.

Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ne demektir? 

Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisinin ölçümleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda ölçüm yapmak üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişilerdir.