Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İSKİ abone sayısı

13,6 milyon nüfuslu İstanbul’da 4 milyon 749 bin 954 abonesi bulunan su dağıtım şirketidir. Açılımı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’dir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesindedir.
İSKİ abone sayısıİSKİ nasıl kuruldu?İSKİ; 1981 yılında kuruldu. 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluş oldu. İdari yapısını 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 21 Daire Başkanlığı ve 103 Müdürlük oluşturur. İSKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayı ile seçilir.


4 Bin 798 işçi, 2 Bin 492 memur ve 296 sözleşmeli olmak üzere toplam 7 bin 586 personelin görev yaptığı İSKİ’de gelirler ise su satışı ile sağlanır. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır. İSKİ’nin 2013 yılının Nisan ayı itibariyle toplam 4 milyon 749 bin 954 abonesi bulunmaktadır.İSKİ’nin görevleri nelerdir?İSKİ’nin görevleri; içmesuyu temin etmek, atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir.İSKİ istatistikleri nedir?Hizmet Verilen Nüfus: 13,6 Milyon

Toplam Hizmet Alanı: 5 Bin 461 kilometrekare

Abone Sayısı: 4 Milyon 749 Bin 954

Su Şebeke Uzunluğu: 17 Bin 349 km

İsale Hattı Uzunluğu: 2 Bin 70 km

Su Kaynaklarının Verimi: 1 Milyar 353 Milyon metreküp/yıl

Şehre Verilen Ortalama Su: 2 Milyon 350 Bin metreküp/gün

İçme suyu Arıtma Tesisi Sayısı: 13 Adet

İçme suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi: 4 Milyon 395 Bin 600 metreküp/gün

Su Depolarının Hacmi: 1 Milyon 435 Bin 580 metreküp

Kanal Şebeke Uzunluğu: 13 Bin 911 km

Kolektör Uzunluğu: 573 km

Tünel Uzunluğu:  84 km

Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı: 52 Adet

Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi: 5 Milyon 446 Bin 85 metreküp/günİSKİ abone sayısının yıllara göre artışı nedir?


İSKİ abone sayısı


İSKİ abone sayısıArıtma tesisi kapasiteleri ne kadar?Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: 250 bin metreküp/günlük


Kadıköy Ön Arıtma Tesisi: 833 bin metreküp/günlük


Küçüksu Ön Arıtma Tesisi: 654 bin metreküp/günlük


Paşaköy 2.Kademe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: 200 bin metreküp/günlük


Paşabahçe Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı: 572 bin metreküp/günlük


Baltalimanı Arıtma Tesisi: 625 bin metreküp/günlük


Küçükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi: 354 bin metreküp/günlük


Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: 400 bin metreküp/günlük


Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi: 400 bin metreküp/günlük