Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Türkiye'nin en önemli inşaat mühendislerini yetiştiren eğitim kurumlarından biri; hatta önde geleni.


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi


İstanbul Teknik Üniversitesi  İnşaat Fakültesi ne zaman ve nasıl kuruldu? 


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi; Damat İbrahim Paşa tarafından 1727 yılında Humbarahane olarak kuruldu.  1734 yılında ise Üsküdar’da Topal Osman Paşa sadrazamlığı sırasında Hendesehane'de inşaat dersleri verilirdi. Humbarahane’de Hendesehane’de Yeniçerililerin karşı koyması sonucu kapatıldı. 3.Mustafa,  Gazi Hasan Paşa'nın ve Baron de Tott'un teklifi ile 1773 yılında gemi inşaat mühendisi yetiştiren Mühendishane-i Bahri-i Humayun'u açtı. 1784 yılından itibaren Fransız mühendisler burada eğitim vermeye başladı. 1795 yılında inşaat ve mühendislik okutuldu. 3.Selim tarafından bir kanunname ile kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun' da başladı ve gemi mühendisliği ile beraber bu iki okul eğitime 1808 yılına kadar devam etti. 


Mühendishane 4 sınıftan oluşuyordu. 4.sınıf en alt sınıf, 1.sınıf ise en üst sınıf olarak adlandırılmıştı. Dersler; yazım, plan, Arapça, geometri, aritmetik, Fransızca, hesap, coğrafya, düzlemsel trigonometri, cebir, arazi ölçümü, harp tarihi, koni kesitleri, diferansiyel ve entegral hesap, mekanik, astronomi, balistik, istihkam ve talim teorileri.

1797 yılında inşaat ile ilgili bazı kitaplar basılmaya başlandı. "Yeni Metodlar" adlı kitap inşaat mühendisliği hakkında bilgiler içeriyordu. Daha sonra Fizik, kimya, trigonometri, topoğrafya, mukavemet, hidrolik, akarsu hidroliği, akışkanlar mekaniği, optik, botanik, jeoloji, mineroloji, sektant ve oktant gibi dersler görülmeye başladı.

1883 yılında 2.Abdülhamit tarafından kurulan Hendese-i Mülkiye yönetimi askeri idareye devredildi. Bu okul Alman sistemine göre kuruldu ve mezun olanlar ülkede birçok yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Nafia Vekaleti’ne 1883 yılında bağlanan okul, Mühendis Mekteb-i Alisi adını aldı. Okulda 1916 yılında Prof.Dr. Philipp Forchheimer ile Prof.Dr. Karl Von Terzaghi katıldı ve Zemin Mekaniği bilim dalı Mühendishanede kuruldu.

1928 yılında okulun adı Türkçeleştirilerek Yüksek Mühendis Mektebi oldu ve Cumhuriyet dönemine kadar 202 İnşaat Yüksek Mühendisi olarak toplam 432 kişiyi mezun etti. Yol ve Demiryolu Mühendisliği Mimari ve İnşaat (Yapı) Su Mühendisliği 1929 yılında kuruldu. 1941'de okulun adı Yüksek Mühendis Okulu olarak değişti. Ardından 1944 yılında adı İstanbul Teknik Üniversitesi oldu ve  Inşaat,Mimarlik,  Makina ve Elektrik Fakülteleri olarak 4 fakülteye ayrıldı.


1957 den itibaren Maçka'da kurulan İ.T.Ü. Teknik Okulu'nda 4 yıllık bir Inşaat Mühendisliği bölümü kuruldu. 1973'den itibaren iki kademeli öğretime geçilmiş ve Lisans öğretimi 4 yıl, Yüksek Lisans öğretimi ise 1.5 yıl oldu.


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan öğrenci sayısı kaçtır?


-1888-1923 yılları arasında 432 inşaat mühendisi mezun oldu.


- 1924'den 1994 dahil mezun olan İnşaat Yüksek Mühendisi ve Mühendis sayısı 6500'den fazladır.

İnşaat Mühendisliği bölümü hakkında: Bu bölüm 7 bölümden oluşur. Bunlar; yapı, Yapı Malzemesi, Yapı Işletmesi, Mekanik, Hidrolik, Geoteknik ile Ulaştırma. Bölümdeki öğrenci sayısı 1.400 civarındadır. İnşaat Fakültesi kapsamında toplam 2.400 civarında öğrenci vardır. Ayrıca; Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent olarak 117 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 110 araştırma görevlisi bulunur. Bunların dışıdna fakülteye her yıl 400 öğrenci kayıt yaptırır.


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi puanları nedir?


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi giriş puanları şu şekildedir:


İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF4 puan türünden 47 kontenjan ile en küçük puanı 484,36675 olup, en yüksek puanı ise 510,290’dır.


Geomatik Mühendisliği (İngilizce) MF4 puan türünden 36 kontenjan ile en küçük puanı 421,24519 olup, en yüksek puanı ise 455,83244’dür.


Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF4 puan türünden 36 kontenjan ile en küçük puanı 421,01893 olup, en yüksek puanı 451,83380’dir.


İnşaat Mühendisliği MF4 puan türünden 200 kontenjan ile en küçük puanı 470,81909 olup, en yüksek puanı 491,790’dır.


Geomatik Mühendisliği MF4 puan türünden 47 kontenjan ile en küçük puanı 415,71970 olup, en yüksek puanı 452,43066’dır.