Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İstanbul'da kaçak bodrum katları yasallaşıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar planlarında değişikliğe giderek "“Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır” hükmüne yer verdi..


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar planlarında değişikliğe giderek özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarındaki kaçak bodrum katlarını yasallaştırıyor. Böylece otellerde kaçak olarak inşa edilen spa, hastanelerde röntgen gibi teknik birimler ile sosyal tesislerde toplantı salonu ve yemekhane bu plan değişikliğinden yararlanacak.


İSTANBUL’da turizm sektörünün teşviki ve nitelikli özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarının oluşturulması amacıyla 2005 yılında onaylanan mevcut imar planlarında değişik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde önceki gün görülen oturumda planlarda fonksiyon değişikliğine gidildi. Bu düzenleme ise yapı kullanım izni almış binalardaki kaçak bodrum katlar yasallaşacak. Plan notlarıyla verilen emsal artışlarına yapılan itirazlar, AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.


RANTSAL BAKIŞ

İBB Meclisi’nde önceki gün, turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanlarının artırılmasına yönelik verilen emsal artışları, iktidar ve muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. CHP’li üyeler, plan notu değişliğiyle, yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarının emsal dışı bırakılmasına ilişkin teklifin, planlamada eşitlik ilkesine uymadığı, yoğunluk arttırıcı olduğu, hizmet birimlerinin fonksiyonlar ile bağlantısının kurulamadığı planlama ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu savundu. CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Koçar, “İstanbul genelinde ne kadar turizm ve sağlıkla ilgili kaçak bodrum kat varsa, plan notu yazarak yasal hale getiriyoruz. Bu kanun çıkarmaktan daha kolay” dedi. Referandumda İstanbul’daki oy oranlarına da göndermede bulunan Koçar, “İmar rantıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve bakanın söylemleri var. Ama AK Parti grubu bundan ders almamış, rantsal bakışa devam ediyor. Kadıköy’e emsal artışı getirmemek için itirazlarımız devam ediyor. Dava açacağız” dedi.


TURİZMİ TEŞVİK İÇİN

AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, İstanbul’da özel eğitim, özel sağlık ve özel sosyal ve kültürel tesis alanlarında ihtiyaç olan fonksiyon değişikliğiyle, otellerde, spa, havuz, hastanelerde ameliyat, röntgen ve laboratuvar  gibi teknik  birimler ile, sosyal ve kültürel tesislerde spor salonu, toplantı salonu ve yemekhane  gibi, bodrum katlarda bulunması gereken destekleyici birimlerin, tasdikli bütün planlara işlendiğini belirtip, uygulamadan gelen aksaklıkları gidermek istediklerini söyledi. Diler, söz konusu plan notu değişikliğiyle sağlanan emsal artışlarının “Turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turizm alanlarının ihtiyacına yönelik” olduğunu savundu.


2  KAT BODRUM EMSAL DIŞI

İSTANBUL’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak, için değiştirilen plana göre, 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, tiyatro, müze, personel yemekhanesi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi gibi birimler yapılabilecek ve emsale dahil olmayacak. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamayacak. Yapılan düzenlemeyle, “Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır” notu eklendi. Böylelikle, mevcut binaların kaçak bodrum katları da yasallaşmış oldu.


Hürriyet