Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İstimlak bedeli nasıl alınır?

Tamer Heper bugünkü yazısında istimlak bedeline ilişkin gelen soruya yanıt verdi..


70’li yıllarda babam Almanya’da çalışırken Erzurum’dan arsa alıyor. Sonra 1978’de bu arsa belediye tarafından yeşil alan olarak istimlak oluyor. İstimlak bedeli o zamanın bankası Emlak Bank’a yatırılıyor. Babam da yurtdışında olduğundan haberi olmuyor. Bu para 10 yıl orada kalıyor ve zaman aşımından dolayı Merkez Bankası’na devrediyor. Biz de bu durumu birkaç sene önce öğrendik. Şimdi bu durumda ne yapmalıyız? Hakkımız olan bu parayı alabilir miyiz? ● L.E. 


Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesine göre: “Bankalarda tutulan mevduatlar 10 yıl boyunca hareket görmezse yapılacak ilanı müteakiben TMSF'nin Merkez Bankası’ndaki hesabına devredilir. Zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte Mayıs ayı onuna kadar Fon’un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki hesaplarına devredilir.


Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kâr payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon’a bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kâr payları ile birlikte devir tarihi itibarıyla Fon tarafından gelir kaydedilir.


Söz konusu gelir kaydı sonrasında mevduatı geri alma olanağı bulunmamaktadır.” Bahsettiğiniz konu üzerinden 10 değil yaklaşık 40 yıl geçmiş. Bu süre içinde muhtemelen pek çok mevzuat değişikliği oldu. Son durum bu, yani durumunuz biraz ümitsiz.