Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İştirakin feshi

Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık esasına geçilmesi işlemidir.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!


İştirak ne demektir?


Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü, ‘İştirak’ sözcüğünü ‘Ortaklık, ortak olma, paydaşlık’ kelimeleriyle tanımlar. 


İştirakın Feshi ne demek?


Miras veya başkaca sebeplerden olayı ortaklığın oluşması ve bu durumun bozulup hissedarlığa geçimi işlemine iştirakın feshi denir.


İştirakin feshi, iştirak halinde bulunan taşınmazın iştirakin bozularak hissedarlık esasına geçilmesidir. İştirakin feshi için tüm hissedarların veya iştirakçilerin isteğinin bu yönde olması yada mahkemece bu yönde karar verilmesi gerekmektedir.


İştirakın feshi nasıl yapılır?


Bu işlem için tüm ortak kişiler mahkemeye başvururlar ve mahkeme kararı ile iştirak feshedilir. Başvurular tapu sicil müdürlüğüne yapılır.


İştirakın Feshi için hangi belgeler istenir?


1. Taşınmaz mala ait tapu senedi, 

2. Taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçıların sözlü beyanı,

3. Tüm mirasçıların nüfus cüdanı fotokopileri 

4. Tüm mirasçıların 6x4 vesikalık fotoğrafları

5. Tescil istem belgesi

6. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


İştirakın Feshi masrafları nasıl olur?


Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c Pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç tahsili gerekir.  Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.


Tescil İstem Belgesi nasıl yazılır?


Taşınmaz Mülkiyeti Denetçileri Derneği’nin internet sitesi http://www.tasinmazmulkiyeti.org.tr de yayınlanan örnek metin şöyledir;


“Yukarıda niteliği gösterilen zemin kat (2) nolu meskene ait arsa payı verasette iştiraklı olarak Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR adlarına kayıtlı iken, adları geçen bizler bizzat hareketle, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1998 tarih ve 1998/420-444 sayılı veraset belgesi gereğince bu iştirak halindeki mülkiyeti bozarak, hissedarlık esasını kabulle kanuni hisselerimiz oranında müşterek mülkiyet esaslarına göre adlarımıza tescil edilmesini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.


Tapuya Tescil Örneği:

                                                                               23.8.2000 -  6543

Sevim DİZDAR  : Mustafa kızı      Elbirliği İntikal     2.2.1999 -  56

                                                                               23.8.2000 -  6543

Kadriye DİZDAR: Kerim kızı         (Ver.İşt.) İntikal 2.2.1999 -  56

                                                                                23.8.2000 -  6543

İsmet DİZDAR    : Kerim oğlu                      İntikal   2.2.1999 -  56

Sevim DİZDAR  : Mustafa kızı   2/8 İştirakin feshi     23.8.2000 -  6543

Kadriye DİZDAR: Kerim kızı      3/8 İştirakin feshi    23.8.2000 -  6543

İsmet DİZDAR    : Kerim oğlu     3/8 İştirakin feshi    23.8.2000 -  6543


Tapu Senedinin Yazım Örneği


Taşınmaz verasette iştiraklı olarak Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR adlarına kayıtlı iken, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1988 tarih ve 1998/420-444 sayılı veraset vergisine istinaden iştirakin (elbirliği) bozularak müşterek (paylı) mülkiyet olarak tescil edildi.”