Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İşyeri KDV indirimi 2018!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 18 olarak tahsil edilen iş yeri KDV oranı yüzde 8'e düştü..


Yüzde 18 olarak tahsil edilen iş yeri KDV oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 8'e düştü. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iş yerleri "bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar" olarak yer aldı. 


İş yerinde KDV indirimi 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak.


İş yerinde KDV indirimi, 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar'da madde 4'te yer alıyor. 


Kararın 4. maddesi şu şekilde:


Madde 4- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanalr Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "konutların" ibaresi, "konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)" şeklinde değiştirilmiştir.